Publikationer

​2016

Stisen DB, Tegner H, Bendix T, Esbensen BA.
The experience of patients with fear-avoidance belief hospitalised for low back pain – a qualitative study. Disability and Rehabilitation 2016; Feb 38(4):307-314. Online Apr 20, 2015.

​2015

Tibaek S, Gard G, Dehlendorff C, Iversen HK, Biering-Sørensen F, Jensen R.
Is pelvic floor muscle training effective for men with post-stroke  lower urinary tract symptoms. Am J Men's Health 2015 Oct 18. pii: 1557988315610816 (Epub).

Tibaek S, Gard G, Dehlendorff C, Iversen HK, Erdal J, Biering-Sørensen F, Dorey G, Jensen R.
The effect of pelvic floor muscle training on sexual function in men with lower urinary tract symptoms after stroke. Topics in Stroke Rehabilitation 2015;22(3):185-193.

Bartels FR, Smith NS, Gørløv JS, Grufstedt HK, Nexø C, Kehlet H, Sjøgren P, Kjeldsen L, Høgdal N.
Optimized patient-trajectory for patients undergoing treatment with high-dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation. Acta Oncologica 2015;54(5):750-758.

​Fredslund SV, Høgdal N, Christensen MB, Wessel I.
Dysphagia training after head and neck cancer fails to follow legislation and national recommendations. Danish Medical Journal, May 2015; 62(5): A5067.

Tibaek, Sigrid & Gadsboell, Janne M
Scapula Alata: Description of a Physical Therapy Program and its Effectiveness measured by a Shoulder-Specific Quality of Life Measurement.
J Shoulder Elbow Surgery 2015;24:482-490.

Tibaek S, Holmestad-Bechmann N, Pedersen TB, Bramming SM, Friis AK.
Reference values of maximum walking speed among independent community-dwelling Danish adults aged 60 to 79 years: a cross-sectional study. Physiotherapy 2015;101(2):135-140.

Høgdal N, Juhl C, Aadahl M, Gluud C.

Early preventive exercises versus usual care does not seem to reduce trismus in patients treated with radiotherapy for cancer in the oral cavity or oropharynx:  A randomised clinical trial. Acta Oncologica 2015:54(1):80-87.

 

Tidsskrifter ikke peer-review

​Vögele P.
Immer kontrolliert in Bewegung.
Ergpterapie und Rehabilitaion 2015:10:13-18.​

Tibæk Sigrid, Illemann G Charlotte, Mathiesen L Lone.
Nedre urinvejssymptomer hos indlagte apopleksi patienter - Udvikling og implementering af en klinisk vejledning. Sygeplejersken 2015;8:81-93.

Høgdal N, Bartels FR, Smith NS, Grufstedt HK, Nexø C, Kehlet H, Sjøgren P, Gørløv JS.
Fysisk rehabilitering i forbindelse med behandling af hæmatologiske sygdomme. Fysioterapeuten 2015;(01):34 – 39.

 

2014

Bendixen H J, Wæhrens EE, Wilcke JT & Sørensen L V.
Self-reported quality of ADL task performance among patients with COPD exacerbations. Scan J Occupational Therapy 2014;21(4):313-320.

Nielsen K, Johansson PI, Dahl B, Wagner M, Frausing B, Børglum J, Jensen K, Stürup J, Hvolris J & Rasmussen L S.
Perioperative transfusion threshold and ambulation after hip revision surgery - a randomized trial. B M C Anesthesiology 2014;14:89.

Tibaek, Sigrid & Dehlendorff, Christian
Pelvic floor muscle function in women with pelvic floor dysfunction. A retrospective chart review, 1992-2008. International Urogynecology Journal 2014;25:663-669.

Tibaek Sigrid, Andersen W. Christina, Pedersen F. Sigrid, Rudolf S. Karen.
Does progressive resistance strength training as additional training have any measured effect on functional outcomes in older hospitalized patients? A single-blinded randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation 2014;28 (4):319-328.

2013

Tibaek Sigrid, Dehlendorff Christian.
Do Women with Pelvic Floor Dysfunction Complete a Pelvic Floor Muscle Training Programme referred by Medical Doctors? A retrospective study, 1992-2008. Int Urogynecol . 2013;24:1361-1369.

Phung KTT, Waldorff FB, Buss DV, Eckermann A, Keiding N, Rishøj S, Siersma V, Sørensen J, Søgaard R, Sørensen LV, Vogel A, Waldemar G.
A three-year follow-up on the efficacy of psychosocial interventions for patients with mild dementia and their caregivers: the multicentre, rater-blinded, randomised Danish Alzheimer Intervention Study (DAISY). BMJ Open 2013;3:003584. 

Bøger og Kapitler I nationale lærebøger
Zielke S, Tibæk S, Winge K. Det autonome nervesystem og neuro-urologi. I Wæhrens E, Winkel A, Jørgensen HS. "Neurologi og Neurorehabilitering". Munksgaard Danmark. 2. udgave, 2013:82-89.

Tibæk S, Zeemann P, Mortensen R. Neurofysioterapi – intervention. Wæhrens E, Winkel A, Jørgensen HS. "Neurologi og Neurorehabilitering". Munksgaard Danmark, 2 udgave 2013:387-410.


2012

Waldorff FB, Buss DV, Eckermann A, Rishøj S, Siersma V, Sørensen J, Sørensen LV, Vogel A, Waldemar G.
Efficacy of psychosocial intervention in patients with mild Alzheimer´s disease: the multicenter, rater blinded, randomized Danish Alzheimer Intervention Study (DAISY). BMJ 2012;345:4693.

Celinder D, Peoples H.
Stroke patients' experiences with Wii Sports® during inpatient rehabilitation.
Scand J Occup Ther 2012;19(5):457-63. 

Tibaek S, Dehlendorff C.
Is Barthel Index a relevant measure for measuring Prevalence of Urinary Incontinence in Stroke Patients? Neurourology and Urodynmics 2012;31:44-49.

Allan Linneberg, Mathilde Rasmussen, Tove Feder Buch, Anette Wester, Laila Malm, Gitte Fannikke and Susanne Vest.
A randomised study of the effects of supplemental exercise session after a 7-week chronic obstructive pulmonary disease rehabilitation program. Clin Resp J 2012;6(2):112-119. 

Tornoe B, Skov L.
Computer animated relaxation therapy in children between 7 and 13 years with tension-type headache: a pilot study. Appl Psychophysiol Biofeedback 2012;37(1):35-44.

Bøger og kapitler i nationale lærebøger​

Andersen, G.N., Holmestad-Bechmann, N., Rudolf, K.S.
Fysioterapi 2012 i: Apopleksi: sygdom, behandling og organisation af Andersen, G., Damgaard, D., Forchhammer, H., Iversen, H., Munksgaard Danmark., Kap. 10., s. 202-205. 

Andersen, G.N., Vögele, P., Langhorn, B.B.
Ergoterapi,  2012, i: Apopleksi: sygdom, behandling og organisation af Andersen, G., Damgaard, D., Forchhammer, H., Iversen, H., Munksgaard Danmark, Kap. 10, d. 206-208.

2011

Jønsson LR, Kristensen MT, Tibaek S, Andersen CW, Juhl C.
Intra- and interrater reliability of the Danish version of the Dynamic Gait Index in older people with balance impairments. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2011; 92(10):630-635. 

Tibaek S, Dehlendorff C, Iversen HK, Klarskov P, Gard G, Jensen R.
Is Well-Being and Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS) associated in Stroke? Scan J Urol 2011:45:134-142.  

Susanne Vest, Lill Moll, Marelis Petersen, Tove Feder Buch, Ditte Marie Bruun, Marie Rask, Anette Wester and Allan Linneberg.
Results of an out patient multidisciolinary copd rehabilitation programme obtained in two settings: primary and secondary health care. Clin Respir J 2011;5(2):84-91. 

Waldemar G, Waldorff FB, Buss DV, Eckermann A, Keiding N, Rishøj S, Siersma V, Sørensen J, Sørensen LV, Vogel A.
The Danish Alzheimer intervention study: rationale, study design and baseline characteristics of the cohort. Neuroepidemiology 2011;36(1):52-61.

Poulsen LK, Høgdal N, Sørensen LV, Kehlet H.
Genoptræning efter brystkræftkirurgi. Ugeskrift for Læger 2011;173(11):811-814.


Tidsskrifter ikke peer-review

Poulsen LK, Høgdal N, Sørensen LV, Kehlet H.
Genoptræning efter brystkræftkirurgi. Fysioterapeuten 2011;7:22-25.

Oliel VS.
Behandling af patienter med Guillan Barré syndrom. Fysioterapeuten 2011;10 30 (93. årgang).

Olsen C.
Veteranrehabilitering "Model Danmark". Social politik, Tidsskrift for Socialpolitisk Forening, 2011;3:19-22.

Kraft M, Albrechtsen L, Schønheyder I.
Fysioterapi til patienter med funktionelle lidelser. Fysioterapeuten 2011;18, 21(Dec) (93 årgang).

Bøger og kapitler i nationale lærebøger

Lunge fysioterapi en grundbog.
Redaktører: Barbara C. Brocki, Inger Juul Poulsgaard
​Forfattere: Barbara C. Brocki, Inger Juul Poulsgaard, Anne Junker Alsted, Iben Beyer Sørensen, Mads Bisgaard Borup, Morten Freundlich, Birgit Fynbo Steffensen, Vibeke S. Oliel, Jesper Qvist, Torben Riis Rasmussen, Søren Steemann Rudolph, Susanne Sternberg, Karen-Lise Welling Munksgaard Danmark. Udgivelsesår 2011,1. udgave.

Online publikation

Oliel VS.

Behandling af patienter med Guillan Barré syndrom. Fysioterapeuten nr. 10, 30. juni 2011. 93. årgang.
https://fysio.dk/fysioterapeuten/arkiv/nr.-10-2011/Behandling-af-patienter-med-Guillain-Barres-syndrom/​

Kraft M, Albrechtsen L, Schønheyder I.

Fysioterapi til patienter med funktionelle lidelser. Fysioterapeuten nr. 18, 21. December 2011. 93. årgang. 
https://fysio.dk/fysioterapeuten/arkiv/nr.-18-2011/Fysioterapi-til-patienter-med-funktionelle-lidelser/ ​​

 

Høgdal N.

Stort behov for fysisk træning til hoved- halskræftramte. Kræftens Bekæmpelse, 23. maj 

 

2010

Bøger og kapitler i nationale lærebøger

Tibæk Sigrid.

 Forebyggelse af urininkontinens. I Beyer N & Poulsen I "Inaktivitet og Immobilisation – i et tværfagligt perspektiv". Munksgaard Danmark 2010:128-146.

Sørensen, Lisbeth Villemoes.

Eksaminer og bedømmelseskriterier. I: Nielsen, B., Grønsbæk Nielsen, N. (red.)

Professionsbachelor uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis. København 2010. Forlag.

Sørensen, Lisbeth Villemoes.

Den ergoterapeutiske undersøgelse. I: Soelberg Sørensen, P., Paulson, O.B. og  Gjerris F. (red.). Nervesystemets sygdomme. København 2010, Gads Forlag.

 

Sørensen, Lisbeth Villemoes.

Ergoterapi i neurorehabilitering. I: Soelberg Sørensen, P., Paulson, O.B. og  Gjerris F. (red.). Nervesystemets sygdomme. København 2010. Gads Forlag.

 

Sørensen LV. Sundhedsstyrelsen,

Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering. Demens: ikke farmakologiske interventioner – en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering. København: Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering. 2010. Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2010; 3(3).

Brandt, Åse og Sørensen, Lisbeth Villemoes.

Modeller og referencerammer. I: Brandt, Åse og Jensen, Lilly (red.) Grundbog om hjælpemidler. København, Hjælpemiddelinstituttet og Munksgaard Danmark 2010.

Jensen, Lilly og Sørensen, Lisbeth Villemoes.

Mentale funktioner. I: Brandt, Åse og Jensen, Lilly (red.) Grundbog om hjælpemidler. København, Hjælpemiddelinstituttet og Munksgaard Danmark 2010.

Online publikation

Haugsted, Ulla.

En videnskabelig beskrivelse af Bayley scales of infant and toddler development, motor scale 3.​

 

2009

Sørensen, Lisbeth Villemoes
Hverdagsliv og sociale relationer hos patienter med Alzheimers sygdom. Gerontologi 2009;25:4-7.

Tibaek S & Dehlendorff C.
Validity of the Danish Prostate Symptom Score questionnaire in stroke.
Acta Neurol Scand 2009;120:411-417.
 
Tibaek S, Gard G, Klarskov P, Iversen HK, Dehlendorff C, Jensen R.
Are Activity Limitations associated with Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS) in Stroke Patients? A cross-sectional, clinical survey. Scan J Urol 2009:43:383-389.

Bøger og kapitler I nationale lærebøger

Sørensen, Lisbeth Villemoes.
Ergoterapeutisk intervention ved demenstilstande. I:

Nyboe, L. og Hvalsøe, B. (red.). Lærebog i psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter. København, Munksgaard Danmark 2009.

 

Sørensen, Lisbeth Villemoes.

Sundhedsfremme og forebyggelse. København, Gads Forlag 2009.

 

Krogsgaard, Michael R.; Enoch, Flemming og Andersen, Hanne Brandt.

Skulder og skulderblad.  I: Krogsgaard, M.R., Reinhlænder, P. og Larsen, A. E. (red.). Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter. København, Munksgaard Danmark 2009.

Andersen, Gert R.; Bjerggaard, Karen; Grønbæk, Anne og Jensen, Stig.
Ortoser og bandager. I: Krogsgaard, M.R., Reinhlænder, P. og Larsen, Anette Enemark (red.). Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter. København, Munksgaard Danmark 2009.

Rasmussen, Ellen; Grønbæk, Anne; Jensen, Stig; Harbo, Mads og Leicht, Pernille.
Proteser.I: Krogsgaard, M.R., Reinhlænder, P. og Larsen, A. E. (red.).
Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter. København, Munksgaard Danmark 2009.

 

Rasmussen, Søren W.; Dam, Mogens; Groby, Lone; Warren, Michelle og Crone Betty. Ortopædiske skadesmekanismer. 2009.

I: Krogsgaard, M.R., Reinhlænder, P. og Larsen, A. E. (red.).
Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter. København, Munksgaard Danmark 2009.

 

2008

 

Tibaek S, Gard G, Klarskov P, Iversen HK, Dehlendorff C, Jensen R.
Prevalence of Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS) in Stroke Patients. A cross-sectional, clinical survey. Neurourol Urodyn 2008;27:763-771.

Sørensen LV, Waldorff FB, Waldemar G.
Early counselling and support for patients with mild Alzheimer's disease and their caregivers: A qualitative study on outcome. Aging and Mental Health 2008;12(4):444-450.

Sørensen LV, Waldorff FB, Waldemar G.
Coping with Alzheimer's disease 2008; 7:287-299.

Sørensen LV, Waldorff FB, Waldemar G.
Social participation in home-living patient with mild Alzheimer's disease. Archives of Gerontology and Geriatrics 2008;47:291-301.

Tibaek S, Klarskov P, Hansen BL, Thomsen H, Andresen H, Jensen CS, Olsen MN.
Bækkenbundstræning før Transurethral Resektion af Prostata. Et randomiseret, kontrolleret og blindet studie. Forskning i Fysioterapi. ISSN 1903-03. 6. årg., s1-8, 2008.

Bøger og bogkapitler

Lilly Jensen, Lisbeth Villemoes Sørensen, Astrid Elisabeth Andersen, Ingela Månsson, Tuula Hurnasti, Thordis Gudnadottir et al.  
Teknik og demens i Norden. Hjælpemiddelinstituttet, Danmark: København 2008.

 

2007

 

Tibaek S, Klarskov P, Hansen BL, Thomsen H, Andresen H, Jensen CS, Olsen MN.
Pelvic Floor Muscle Training Before Transurethral Resection of the Prostate. A Randomised, Controlled and Blinded Study. Scan J Urol 2007;41:329-334.

Tibaek S, Gard G, Jensen R.
Is there a Long-Lasting Effect of Pelvic Floor Muscle Training in Women with Urinary Incontinence after Ischemic Stroke? A six months follow-up Study. Int Urogynecol J 2007;18(3)281-7.

Aadahl M, Kjær M, Jørgensen T.

Perceived exertion of physical activity: Negative association with self-rated fitness. Scandinavian Journal of Public Health 2007, 1-7.

 

Aadahl M, Kjær M, Kristensen JH, Mollerup B, Jørgensen T. Self-reported physical activity compared with maximal oxygen uptake in adults. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 2007; 14(3).

 

Aadahl M, Kjaer M, Jorgensen T.

Associations between overall physical activity level and

cardiovascular risk factors in an adult population. Eur J Epidemiol 2007;22(6):369-78.

 

Aadahl M, Kjaer M, Jorgensen T.

Influence of time spent on TV viewing and vigorous intensity

physical activity on cardiovascular biomarkers. The Inter 99 study. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2007;14(5):660-5.

 

Juul-Kristensen B, Rogind H, Jensen DV, Remvig L.
Inter-examiner reproducibility of tests and criteria for generalized joint hypermobility and benign joint hypermobility syndrome. Rheumatology (Oxford) 2007;46(12):1835-41.

Kalo J, Agergard J, Aadahl M, Visby R, Kristensen JH, Jacobsen N.
Fatigue in hematological patients treated with allogeneic stem cell transplantation]. Ugeskr Laeger 2007;169(38):3194-7.

Molsted S, Eidemak I, Sorensen HT, Kristensen JH, Harrison A, Andersen JL. Myosin
heavy-chain isoform distribution, fibre-type composition and fibre size in skeletal muscle of patients on haemodialysis. Scand J Urol Nephrol 2007;1-7.

 

Seitzberg A, Lind M, Biering-Sorensen F.
Ambulation in adults with myelomeningocele. Is it possible to predict the level of ambulation in early life? Childs Nerv Syst 2007;24(2):231-7.

Toft UN, Kristoffersen LH, Aadahl M, von Huth SL, Pisinger C, Jorgensen T.
Diet and exercise intervention in a general population--mediators of participation and adherence: the Inter99 study. Eur JPublic Health 2007;17(5):455-63.

 

Tidsskrift ikke peer-review

 

Andersen C.
Det dur ikke at forske I fysioterapi som begreb. Fysioterapeuten 2007; nr.19/20: s.22-27.

2006

 

Tibaek S, Jensen R, Klarskov P, Iversen HK, Gard G.
The Danish Prostatic Symptom Score (DAN-PSS-1) Questionnaire is reliable in stroke patients. Neurourol Urodyn 2006;25:319-23.

Juul-Kristensen B, Kadefors R, Hansen K, Bystrom P, Sandsjo L, Sjogaard G. Clinical signs and physical function in neck and upper extremities among elderly female computer users: the NEW study. Eur J Appl Physiol 2006;96(2):136-45.

Bøger og kapitler I lærebøger

Bering-Sørensen F, Zielke S, Tibæk S. Det autonome nervesystem og neuro-urologi. I Wæhrens E et al.

"Neurologi og Neurorehabilitering". Munksgaard Danmark 2006:73-76.

Lund H, Tibæk S, Zeemann P, Pallesen H.

Neurofysioterapi – intervention. I Wæhrens E et al. "Neurologi og Neurorehabilitering". Munksgaard Danmark 2006: 348-366.

2005

 

Tibaek S, Gard G, Jensen R.
Pelvic floor muscle training is effective in women with urinary incontinence after stroke. A Randomised, Controlled and Blinded Study. Neurourol Urodyn 2005;24(4):348-57.

 

Før 2005

 

Molsted S, Eidemark I, Sorensen HT, Kristensen JH.

Five Months of Physical Exercise in Hemodialysis Patients: Effects on Aerobic Capacity, Physical Function and Self-Rated Health. Nephron Clin Pract 2004;96:76-c81.

 

Tibaek S, Jensen R, Lindeskov G, Jensen M.
Can Quality of Life be improved by Pelvic Floor Muscle Training in Women with Urinary Incontinence after Ischemic Stroke? A Randomised, Controlled and Blinded Study. Int Urogynecol J 2004;15:117-23.

Molsted S, Aadahl M, Schou L, Eidemark I.

Self-rated health and work-status in chronic hemodialyses patients. Scand J Urol Nephrol 2004;38:99-103.

 

Aadahl M, Jørgensen T.

Validation of a new self-report instrument for measuring physical activity. Med Sci Sports Exerc 2003;35:1196-202.

 

Aadahl M, Hansen BA, Kirkegaard P, Groenvold M.

Fatigue and Physical Function After Orthotopic Liver Transplantation.  Liver Transplantation, 2002;8(3):251-259.

 

Tibæk S, Lose G, Jacobsen A, Madsen H, Thorsen P, Johansen B.
Praktiserende lægers viden om og holdning til fysioterapi (bækkenbundstræning) ved udredning og behandling af urininkontinens hos kvinder. DF. Nyt om Forskning 2001;(10)2:15-20.

Lose G, Jacobsen A, Madsen H, Thorsen P, Tibæk S, Johansen B.
Alment praktiserende lægers viden om og holdning til undersøgelse og behandling af kvinder med urininkontinens. Ugeskr Læger 2001:163;5183-8.

 

Beyer N, Aadahl M, Strange B, Kirkegaard P, Hansen BA, Mohr T, Kjær M.

 Improved Physical Performance After Orthotopic Liver Transplantation. Liver Transplantation and Surgery 1999;5(4):301-309.

Tibaek S.
En fysioterapeutisk undersøgelse af gravide med bækkenrelaterede smerter. Gyn/obsen. Sommer 1996;27-34.

Tibaek S.
Effekt af bækkenbundstræning til stress og stress/urge inkontinente kvinder:DF. Nyt om Forskning 1995;4;2:10-13.

 

 

 

 

Redaktør