Forskningsgruppe indenfor neurorehabilitering

​Forskning i neurorehabilitering, som udføres af fysio- og ergoterapeuter.

Mange patienter med neurologiske sygdomme som for eksempel blodprop eller blødning i hjernen lider af fysiske dysfunktioner.

Derfor forsker vi systematisk og målrettet i at udvikle og forbedre nye undersøgelses- og behandlingsmetoder inden for fysio- og ergoterapi.

Værdif​​uld viden om inkontinens og genoptræning​

  • Udviklet reliable og valide screeningsinstrumenter for nedre urinvejssymptomer hos apopleksipatienter
  • Påvist effekt af bækkenbundstræning til kvinder med urininkontinens efter apopleksi
  • Påvist sammenhæng mellem forekomsten af nedre urinvejssymptomer og henholdsvis nedsat funktionsevne og dårlig trivsel hos apopleksipatienter
  • Positiv effekt af Wii-træning hos patienter med apopleksi
  • Vores mål er at udvikle nye behandlingsmetoder, der kan begrænse kognitive og fysiske dysfunktioner hos patienter med neurologiske sygdomme. 

Forsknin​gsgruppen i Fysio- og ergoterapiafdelingen samarbejder med

  • Neurologisk Afdeling, Rigshospitalet - Glostrup 
  • Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital
  • Department of Health Sciences, Lund University


Redaktør