Forskning

​Forskning i Klinik for Ergo- og Fysioterapi arbejder på at forbedre undersøgelse og behandling af motoriske symptomer og funktioner opstået som følge af traumer eller sygdomme.

Inden for neurologi, specifikt neurorehabilitering af apopleksi patienter, har vi udviklet valide og pålidelige målemetoder til identifikation af urinvejssymptomer. Som de første i verden har vi påvist positiv effekt af bækkenbundstræning hos både kvinder og mænd med apopleksi. Der er etableret en forskningsgruppe indenfor neurorehabilitering, der forsker specifikt omkring genoptræning af apopleksipatienter. Du kan læse mere om deres arbejde her​.

Aktuelt undersøger vi også hvilke forflytningsteknikker, der er mest optimale for den subakute apopleksipatient, samt effekten af en hostemaskine hos apopleksipatienter med sekretstagnation og ringe hostekraft.  

Forskningen inden for reumatologi har til formål at forbedre behandlingen af patienter med scapula alata, herunder validering af et skulder-specifikt livskvalitetsspørgeskema til disse patienter. Inden for rygsygdomme undersøges, hvilken effekt kognitiv gruppe-baseret behandling har hos patienter med kroniske ikke specifikke rygsmerter.  

I henholdsvis 2014 og 2015 startede der to Ph.d. studier i klinikken. Det ene Ph.d. studie har titlen: Rehabilitering af fysisk skadede veteraner samt civile med traumatisk ben-amputation. Studiets formål er: a) at undersøge hvilke fysiske og sociale faktorer som ifølge litteraturen kan prædiktere helbredsrelateret livskvalitet; b) at oversætte og validere den danske udgave af spørgeskemaet ”Prosthesis Evaluation Questionnaire”; c).at undersøge hvilke faktorer som ifølge amputerede krigsveteraner er vigtige i et rehabiliteringsforløb og d) at undersøge om en arm cykel test er reliabel for amputerede krigsveteraner.  

Det andet Ph.d. studie har titlen: SYNK – bimodalt præhabiliteringsprogram til at forbedre symptomkontrol efter behandling for hoved-halskræft. Studiets formål et er at undersøge effekten af synkeøvelser og styrketræning på synkefunktion, fysisk funktion og livskvalitet hos hoved-halskræft patienter i strålebehandling. Studiet er finansieret af Knæk Cancer, og du kan bl.a. læse mere om, hvad pengene går til, samt projektforløb og status på studiet på deres hjemmeside her

Herudover udfører og deltager klinikkens fysioterapeuter og ergoterapeuter i en lang række tværfaglige interne og eksterne forskningsprojekter. Du kan læse mere om klinikkens projekter i projektoversigten her​. 

Redaktør