Forskningen i Klinik for Ergo- og Fysioterapi

Forskningsområdet prioriteres højt i klinikken. Klinikken er en tværgående enhed, som dækker mange lægefaglige specialer - også forskningsmæssigt. Vi lever op til vores vision om at være nationalt førende og internationalt anerkendt indenfor klinisk forskning, idet klinikken i stort omfang er involveret i forskningsprojekter med andre forskere fra Rigshospitalet samt i en række nationale og internationale forskningssamarbejder.