Hjælpemiddeldepotet

Rigshospitalet - Blegdamsvej og Rigshospitalet - Glostrup har hver et hjælpemiddeldepot, der udlåner midlertidige hjælpemidler til indlagte og nyudskrevne patienter.

​​Udlån af midlertidige h​jælpemidler 

Hjælpemidlerne visiteres af hospitalets personale, og er kun til indendørs midlertidigt brug for den periode som personalet aftaler med dig.

Du kan læse mere om udlån af midlertidige hjælpemidler og ansøgning om varige hjælpemidler på klinikkens hjemmeside.​​

Du skal selv sørge for at tage hjælpemidlerne med hjem, og du skal også selv returnere dem til den korrekte lokation, det vil sige enten Rigshospitalet Blegdamsvej eller Rigshospitalet Glostrup, med mindre andet aftales med Hjælpemiddeldepotets personale. 

Returneres hjælpemidlerne ikke, udsendes der rykkere for at minde dig om at returnere hjælpemidlerne efter endt brug. Returneres hjælpemidlerne ikke, fremsendes der en regning til dig. 

Du kan læse mere om udlån af midlertidige hjælpemidler i pjecen "Patientinformation: Midlertidige hjælpemidler stillet til rådighed af Rigshospitalet" i faktaboksen til højre. ​

Ansøgning om hjælpemidler ​til varigt brug 

Hvis du har en varigt nedsat funktionsevne og har brug for hjælpemidler, kan du ansøge din kommune om dette. Du kan kontakte din kommunes hjælpemiddelafdeling og få et ansøgningsskema tilsendt. Du er berettiget til hjælpemidler, når hjælpemidler: 

  • i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne 
  • i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet 
  • er nødvendigt for at udøve et erhverv
Du kan læse mere retningslinjerne for ansøgning om hjælpemidler til varigt brug og finde kontaktoplysninger til din hjemkommune i pjecen ’Hjælpemidler’ i faktaboksen til højre.  
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende hjælpemidlerne.​

 

Kontakt

Kontakt Rigshospitalet - Blegdamsvej 

Du kan finde Hjælpemiddeldepotet i kælderen tæt på opgang 3, afsnit 3192.
Depotet har åbent alle hverdage fra kl. 10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00  
Telefontid er alle hverdage 8:00-15:00 på telefon 35 45 31 92. 
 


Kontakt Rigshospitalet - ​Glostrup

Du kan finde Hjælpemiddeldepotet ved kapellet, indgang 11.
Depotet har åbent alle hverdage fra kl. 8:00 - 15:00. 
Telefontid er alle hverdage 8:00-15:00 på telefon 38 63 23 47 ​
Redaktør