Undervisning

​I et klinisk forløb i HovedOrtoCentrets afdelinger får du et velstruktureret og koordineret studieforløb.

​​​​​​

Studieforløb 

Studieforløbet kan være forskelligt alt efter, hvilken afdeling du er i, og hvilket semester du er på.

Du kan for eksempel få din kliniske undervisning i et sengeafsnit kombineret med undervisning i et operationsafsnit eller i en klinik. 

​Målet er, at du får indsigt og viden om sygeplejen i hele patientens forløb i afdelingen.​

Læs mere om studieforløb i afdelingerne:

Undervisning

Alle sygeplejestuderende i HovedOrtoCentret (HOC) deltager i nedenstående fælles undervisning:

På alle semestrene afvikler vi fællesintroduktion, hvor vi samler alle studerende på et givent semester til fællesintroduktion, hvor rammerne for det kliniske forløb gennemgås, og mål for læringsudbytter sættes i spil.

Herudover planlægges fælles undervisningsindsatser der understøtter semestrets temaer og mål for læringsudbytte. Vi benytter i mange tilfælde simulations- og færdighedstræning suppleret af andre relevante metoder for læring, afhængig af emne og muligheder. Det er de kliniske undervisere i HovedOrtoCentret som varetager denne undervisning.

Vejledere i afdelingen

Du får tilknyttet en eller flere sygeplejersker på dit kliniske undervisningssted, som har ansvaret for den daglige vejledning. Nogle vejledere i afdelingen har klinisk vejlederuddannelse, andre har et kortere vejlederkursus.

Vejlederne deltager i studiesamtaler, følger op på studieplanen i afdelingen og har ansvaret for at udvælge og vejlede i konkrete patientsituationer og patientforløb, der passer til fokusområder og i det pågældende semester.

Kliniske undervisere

De kliniske undervisere i HovedOrtoCentret tilrettelægger dit studieforløb, inden du starter, og har kontakten og det tætte samarbejde til det afsnit, du skal være i. De kliniske undervisere varetager i studiesamtaler, planlægger og afholder klinikundervisning og refleksion. De står også for de facilitering af studieaktivitetskrav og forudsætningskrav i semestret, Journal Clubs, vejledning i studiemetoder og litteratur, vejleder og eksaminerer ved de interne prøver om muligt i samarbejde med de kliniske vejledere.

De kliniske undervisere samarbejder tæt med vejlederne i afdelingen omkring uddannelsesopgaven, og de varetager også kvalitetsudviklingsopgaver relateret til uddannelsesfeltet både lokalt i afdelingen, og i samarbejde med uddannelsesteamet om fælles udviklingstiltag på tværs af afdelinger i HOC. 

Klinisk uddannelsesansvarlig

HovedOrtoCentret har en klinisk uddannelsesansvarlig , som leder og koordinerer de kliniske uddannelsesforløb i centret. Den uddannelsesansvarlige fordeler studerende og elever til afsnittene i samarbejde med lederne og de kliniske undervisere, er faglig leder for uddannelsesteamet af kliniske undervisere, og er overordnet ansvarlig for udvikling af det pædagogiske felt i HovedOrtoCentret

Læs mere om den klinisk uddannelsesansvarlige sygeplejerske

 

Redaktør