Undervisning

​I et klinisk forløb i HovedOrtoCentrets klinikker får du et velstruktureret og koordineret studieforløb.

​​​​​​

Klinikforløb 

Studieforløbet kan være forskelligt alt efter, hvilken klinik du er i, og hvilket semester du er på.

Du kan for eksempel få din kliniske undervisning i et sengeafsnit kombineret med undervisning i et operationsafsnit eller i et ambulatorium. 

​Målet er, at du får indsigt og viden om sygeplejen i hele patientens forløb i klinikken.​

Læs mere om studieforløb i klinikkerne:

Klinikundervisning

Alle sygeplejestuderende i HovedOrtoCentret (HOC) deltager i nedenstående fælles klinikundervisning:

1. semester

På 1. semester gennemgår vi rammerne for klinisk undervisning og taler om, hvordan det er at være studerende i Klinikken.

Desuden træner vi sengebad og sengeredning i Klinisk læringslaboratorium for Sygeplejestuderende.

2. semester

På dette semester er der introduktion og hjælp til udarbejdelse af studieplan, og undervisning i grundlæggende sygepleje, kliniske beslutninger og klinisk lederskab. En del af undervisningen foregår ved simulationstræning og færdighedstræning.

En undervisningsdag handler om principperne ved medicinhåndtering som forberedelse til obligatorisk studieaktivitet 2, der er en obligatorisk aktivitet, som skal gennemføres for at kunne gå til intern prøve på 2. semester.

5. semester

Første hold på dette semester starter efterår 2018, og den endelige plan for klinikundervisning er under udarbejdelse.

6. semester

På dette semester har vi fokus på klinisk beslutningskompetencer og klinisk lederskab i komplekse forløb, som er hovedtema i 6. semester. Derudover drøftes afvikling af de obligatoriske studieaktiviteter (OSA).

Obligatorisk Studieaktivitet (OSA)

Obligatorisk studieaktivitet 1 (OSA 1) er et 4 uger tværgående forløb med fokus på udvalgte patientforløb. Denne aktivitet beskrives nærmere under klinikkens studieforløb (se links til klinikken øverst på siden).

Den obligatoriske studieaktivitet 2 (OSA 2) i 6. semester består af en regional undervisningsdag, hvor medicinstuderende og sygeplejestuderende undervises sammen i tværprofessionelt samarbejde

Alle 6. semesterstuderende på Rigshospitalet deltager i et undervisningskoncept over to dage, som en del af obligatorisk studieaktivitet 3 (OSA 3) i medicineringsprocessen, inkl. medicinering, væsketerapi og blodprøvehåndtering  

Lokalt i HOC gennemfører vi simulationstræning i akut sygepleje. Her træner de studerende typiske akutte situationer, klinisk vurdering, klinisk beslutning og klinisk lederskab i små hold og i et trygt miljø.

Afslutningsvis holder vi fælles introduktion i HOC til intern prøveforløb, hvor kriterierne gennemgås med konkrete eksempler.

Vejledere i Klinikken

Du får tildelt en eller flere sygeplejersker på dit kliniske undervisningssted, som har ansvaret for den daglige vejledning. Nogle vejledere i klinikken har klinisk vejlederuddannelse, andre har et kortere vejlederkursus.

Vejlederne deltager i studiesamtaler, følger op på studieplanen og har ansvaret for at udvælge og vejlede i konkrete patientsituationer og patientforløb, der passer til fokusområder og i det pågældende semester.

Kliniske undervisere

De kliniske undervisere i HovedOrtoCentret tilrettelægger dit klinikforløb, inden du starter, og har kontakten til det afsnit, du skal være i. Kliniske undervisere varetager studiesamtaler, planlægger og afholder klinikundervisning og refleksion. De står også for de obligatoriske studieaktiviteter, Journal Clubs, vejledning i studiemetoder og litteratur, vejleder og eksaminerer ved de interne prøver. De kliniske undervisere samarbejder tæt med vejlederne i klinikken omkring uddannelsesopgaven, og de varetager også kvalitetsudviklingsopgaver relateret til uddannelsesfeltet både lokalt i klinikken, og i samarbejde med uddannelsesteamet om fælles udviklingstiltag på tværs af klinikker i HOC.. 
 

Klinisk undervisningsansvarlig

HovedOrtoCentret har en undervisningsansvarlig sygeplejerske, som leder og koordinerer de kliniske uddannelsesforløb i centret. Den undervisningsansvarlige fordeler studerende og elever til afsnittene i samarbejde med lederne og de kliniske undervisere, er faglig leder for uddannelsesteamet af kliniske undervisere, og er overordnet ansvarlig for udvikling af det pædagogiske felt i HovedOrtoCentret

Læs mere om den klinisk undervisningsansvarlige sygeplejerske

 

Redaktør