Lægestab

Oversigt over læger i HovedOrtoCentrets Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter.

​​

Forskningsansvarlig for afdelingen, professor

Lars Simon Rasmussen

E-mail: lars.rasmussen.01@regionh.dk


​Overlæge 

Bitten Dybdal 
Funktionsansvar og daglig ledelse af den tværgående Projektenhed ”Enhed for Akut Smertebehandling” ligeligt delt med tilknytning til operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Akut smertebehandling, projektstyring og forandringsledelse, undervisning.

E-mail: bitten.dybdal@regionh.dk

Overlæge

Christian Svane
Afsnitsansvarlig overlæge i TraumeCentret (70%). Desuden tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi (30%).
Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling.

E-mail: christian.svane@regionh.dk

Overlæge, ph.d., klinisk lektor

Dan Is​​bye
Delestilling (50%) som seniorforsker samt for uddannelse, forskning og udvikling med ansvar for præ-graduat undervisning i anæstesiologi. Særlige kompetencer: Hjertestop, øre-næse-hals anæstesi, traumatologi og akutbehandling i TraumeCentret samt trykkammerbehandling og akutlægebil.

E-mail: dan.lou.isbye@regionh.dk

Overlæge, ph.d.
 
Hanne Abildstrøm
Tilknyttet operationsafsnittet Øre-næse-hals-, Bryst-, Øjen- samt Tand-, mund- og kæbekirurgi, ansv. for tilhørende opvågningsafsnit.

E-mail: hanne.abildstroem@regionh.dk

Overlæge
 
Henning Brinkenfeldt
Leder af operationsafsnittet for Øre-næse-hals-, Bryst-, Øjen- samt Tand-, mund- og kæbekirurgi. 
Særlige kompetencer: Ledelse, anæstesi til komplicerede kirurgiske patienter med høj grad af komorbiditet, traumatologi og akutbehandling i Traumecentret og Akutlægebilen.
 

Overlæge, ph.d.

Hen​​​rik Jørgensen
Ansvarlig for den anæstesiologiske indsats på Semi-ITA. Særlige kompetencer: Anæstesi til komplicerede kirurgiske patienter med høj grad af komorbiditet, traumatologi og akutbehandling i TraumeCentret, Akutlægehelikopter og akutlægebil.

E-mail: henrik.joergensen.01@regionh.dk

​Overlæge​

Henrik Rottensten
Leder af Rigshospitalets Trykkammer i samarbejde med overlæge, dr.med. Ole Hyldegaard. Tilknyttet Trykkammeret samt operationsafsnittet for Plastik- og brystkirurgi og Brandsår. Særlige kompetencer: Trykkammerbehandling af akutte og planlagte medicinske tilstande. Dykkermedicin, Traumatologi og Akutmedicin.

E-mail: henrik.hovgaard.frederiksen.rottensten.01@regionh.dk

Overlæge, ph.d.

Jacob ​​Steinmetz
Ansat i delestilling med 50% funktion i forskning samt 50% ansættelse med tilknytning til operationsafsnittet for Ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i Traumecentret, Akutlægebilen og Akutlægehelikopteren samt forskning.

E-mail: jacob.steinmetz@regionh.dk

Overlæge, ph.d. ​

Jakob Ste​​nsballe
Ansat i delestilling mellem Region Hs Blodbank og Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter. I afdelingen ansvarlig for transfusionsområdet. Tilknyttet til operationsafsnittet for Ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Transfusionsstrategi samt koagulation og hæmostase samt traumatologi og akutbehandling i TraumeCentret.

E-mail: jakob.stensballe@regionh.dk

Afdelingslæge, ph.d.

Jeppe Thue Jensen
Tilknyttet HOC's operationsafsnit. Har forsket i sedation til Endoskopier og uddannelse heri.


​​Overlæge

Jesper Byrdorf
Overlæge med særlige ansættelsesforhold med 25% tilknytning til Forsvarets Sundhedstjeneste med henblik på udsendelse til krigszoner. Ansvarlig for uddannelse af afdelingens afdelingslæger med tilknytning til Forsvaret og daglig tilknytning til operationsafsnittet for Øre-næse-hals-, Bryst-, Øjen- samt Tand-, mund- og kæbekirurgi med tilhørende opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i Traumecentret og Akutlægebilen samt Akutlægehelikopteren.

E-mail: jesper.byrdorf@regionh.dk

Overlæge, ph.d.

Jesper Dirks
Leder af operationsafsnittet for Ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Ledelse, traumatologi og akutbehandling i Traumecenter, Akutlægebil og Akutlægehelikopter.

E-mail: jesper.dirks@regionh.dk

Overlæge

Kirsten Eri​ksen
Leder af operationsafsnit for Plastikkirurg og Brandsår. Særlige kompetencer: Ledelse og børneanæstesiologi.

E-mail: kirsten.eriksen@regionh.dk

​Overlæge

Kristian J. Andersen
Ansat i delestilling med 50% funktion i TraumeCentret med ansvar for beredskab og 50% tilknyttet operationsafsnittet for Øre-næse-hals, Bryst-, Øjen-, samt Tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i TraumeCentret. Trykkammerbehandling. Indsats med Akutlægebil, herunder Præhospital indsatsledelse.

E-mail: kristian.andersen@regionh.dk

Overlæge

Lars ​​Hesselbjerg
Uddannelsesansvarlig. Tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Uddannelse og børneanæstesiologi.

E-mail: lars.hesselbjerg@regionh.dk

Overlæge​

Lasse Høgh Andersen​
Overlæge med ansvar for børneparathed i TraumeCentret. Børneanæstesiolog tilknyttet operationsafsnittet for øre-næse-hals. Særlige kompetencer: Anæstesi og intensiv terapi til børn. Traumatologi og akutbehandling. Tilknyttet trykkammer, akutlægebil og akutlægehelikopter.

E-mail: lasse.hoegh.andersen@regionh.dk
Overlæge

Martin ​​Risom Vestergaard 
Tilknyttet operationsafsnittet for Plastikkirurgi og brandsår. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i Traumecentret, trykkammerbehandling og indsats med Akutlægebil samt ansvar for brandsårsbehandlingen.​​

E-mail: martin.risom.vestergaard.01@regionh.dk

Overlæge

Mona Tarpgaard
Ansvarlig for afdelingens uddannelse i det børneanæstesiologiske område og tilknyttet afsnittet for Plastik- og brystkirurgi og Brandsår. Særlige kompetencer: Børneanæstesiologi, uddannelse og udvikling.

E-mail: mona.tarpgaard@regionh.dk

​Overlæge Michael pasfoto 2017 300.jpg

Michael F​riis Tvede
Tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi.
Ansvarlig for afdelingens interne IT-udvikling, især med fokus på e-learning og apps.
Medansvarlig for samarbejde med og undervisning af ikke-lægefaglige eksterne samarbejdspartnere i ind- og udland.
Særlige kompetencer: IT, luftvejshåndtering, traumatologi og akutbehandling i traumecenter, akutlægebil og akutlægehelikopter.

E-mail: michael.friis.tvede@regionh.dk

Overlæge ​

Micha​el Seltz Kristensen
Overlæge på operationsafsnittet for Øre-næse-hals, Bryst-, Øjen-samt Tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Uddannelse, Forskning og Udvikling. Særlige kompetencer: Luftvejshåndtering, praktisk samt forsknings- og udviklingsmæssigt. Leder af det internationale luftvejskursus, airwaymanagement.dk og President, European Airway Management Society (EAMS) eamshq.net

E-mail: michael.seltz.kristensen@regionh.dk

​Overlæge​

Morten Bøt​tger

Ledende børneanæstesiolog og ansvarlig for pædiatrisk traumemodtagelse. Primært tilknyttet operationsafsnittet for Øre-næse-hals, Bryst-, Øjen-, samt Tand-, mund- og kæbekirurgi, med særlig interesse for avanceret pædiatrisk luftvejshåndtering.

Er endvidere kursusleder af afdelingens "BørneTraumeSymposium" og "Challenges in Paediatric Anaesthesia Copenhagen".

E-mail: morten.boettger@regionh.dk
 Overlæge

Nana Maymann-Holler 
Tilknyttet operationsafsnittet for Plastik- og Brandsår. Lægefaglig ansvarlig for Operationsmodtagelsen og Opvågningen (OMO). CBRNE beredskabsansvarlig. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i Traumecentret. Trykkammerbehandling. Indsats med Akutlægebil, herunder Præhospital indsatsledelse. 

Overlæge, dr.med., ph.d.​

Ole Hyldegaard
Chef for trykkammerenheden og for den kliniske- og eksperimentelle forskning vedr. trykkammerbehandling. Særlige kompetencer: trykkammerbehandling af planlagte og akutte lidelser. Forskningsledelse, godkendt dykkerlæge, dykkermedicinsk rådgivning.

E-mail: ole.hyldegaard@regionh.dk

​​Overlæge​

Rasmus Winkel 
Tilknyttet operationsafsnittet for Øre-næse-hals og Tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Ansvarlig for anæstesi til transoral robotkirurgi (TORS) og ledende faglig ekspert SP Anæstesi. 
Fungerer som vejleder, er klinisk bygger og afdelingens koordinator omkring Sundhedsplatformen.
Tilknyttet som lægefaglig medarbejder i Forbedringsafdelingens Digitaliseringsenhed.
Særlige kompetencer: Projektorganisering, traumatologi og akutbehandling i Traumecentret, trykkammerbehandling og indsats med Akutlægebil.

E-mail: rasmus.winkel@regionh.dk
Overlæge

Rasmus Hesselfeldt 
Tilknyttet operationsafsnittet for Plastik- og Brandsår. 

E-mail: rasmus.tingkaer.hesselfeldt.01@regionh.dk

​Overlæge, ph.d., Postgraduat Klinisk Lektor anæstesiologi Uddannelsesregion ØST

Rikke Vita Borre Jacobsen 
Tilknyttet operationsafsnittet for HovedOrtoCentret i 50 % ansættelse. Særlige kompetencer: Postgraduat uddannelse og udvikling, traumatologi og akutbehandling i Traumecentret og Akutlægebilen. Desuden 50 % ansættelse på CAMES Herlev som hovedkursusleder for de anæstesiologiske hoveduddannelseskurser og forskning i uddannelse.


Overlæge

Steen Barnung
Lægefaglig leder af Akut KoordineringsCenter (AKC) på Rigshospitalet. Ansvarlig for samarbejde og undervisning af ikke-lægefaglige eksterne samarbejdspartnere. Tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i Traumecentret, Akutlægebilen og Akutlægehelikopteren.

E-mail: steen.barnung@regionh.dk

​Overlæge

Susann​e Jørgensen

Tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Indsigt i og ledelse af kvalitet og patientsikkerhed, traumatologi og akutbehandling i Traumecentret.


E-mail: inge.susanne.joergensen@regionh.dk

​Overlæge

Susanne​​ Wammen
Tilknyttet operationsafsnittet for Plastik- og Brandsår. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i Traumecentret samt overordnet styring af beredskab.

E-mail: susanne.wammen@regionh.dk

Overlæge

Søren Loumann Nielsen
Daglig leder af Akutlægebilen i Cityområdet. Tilknyttet Akutlægebilen samt operationsafsnittet for Plastikkirurgi og brandsår. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i Traumecentret, Akutlægebilen samt Akutlægehelikopteren.

E-mail: soeren.loumann.nielsen@regionh.dk

​Overlæge​

Søren Steemann ​Rudolph
Ansat i delestilling med 50% funktion som Traumemanager og 50% tilknyttet operationsafsnittet for Øre-næse-hals, Bryst-, Øjen-, samt Tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i Traumecentret, akutlægebil, akutlægehelikopter og præhospital beredskab.​

E-mail: soeren.steemann.rudolph.01@regionh.dk

​Afdelingslæge

Bjørn Arenkiel
Tilknyttet operationsafsnit samt akutlægebil. Har derudover særlig kompetence i trykkammerbehandling.


​Afdelingslæge

Emilie Øberg 

E-mail: emilie.oeberg@regionh.dk


​Afdelingslæge

Johan Heiberg

E-mail: johan.heiberg@regionh.dk
​Afdelingslæge

Malene Lægdsgaard Johannsen
Tilknyttet operationsafsnittet for Øre-næse-hals, Bryst-, Øjen-, samt Tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i Traumecentret. Trykkammerbehandling.

E-mail: malene.laegdsgaard.johannsen@regionh.dk
​Afdelingslæge

Matias Vested 

E-mail: matias.vested@regionh.dk
​Afdelingslæge

Morten Egede Sonne
Tilknyttet operationsafsnittet for Ortopædkirurgi.

E-mail: morten.egede.sonne.01@regionh.dk

Afdelingslæge

Michele Søndergaard

E-mail: michele.soendergaard@regionh.dk
Afdelingslæge​

Semera Asghar​
Tilknyttet operationsafsnittet for Ortopædkirurgi.

E-mail: semera.asghar@regionh.dk

Afdelingslæge

S​​​tig Ingelsson
Tilknyttet operations-afsnittet for Øre-næse-hals, Bryst-, Øjen-, samt Tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: anæstesi til øre-næse-halspatienter, traumatologi og akutbehandling i Traumecentret.

E-mail: stig.ingelsson@regionh.dk

​​Afdelingslæge, ph.d​.

Thomas Bøllingtoft Knudsen 
Tilknyttet HOC's operationsafsnit. Har forsket i produktivitet i sundhedsvæsenet. 


Redaktør