Sygeplejestuderende

​Drømmer du om at blive operations- eller anæstesisygeplejerske? Her kan du læse mere om mulighederne for at blive sygeplejestuderende i Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter.

Sygeplejestuderende i vores afdeling 

Vi modtager årligt omkring 70 sygeplejestuderende fordelt i de seks afsnit, hvor vi har et sygeplejefagligt ansvar for patienterne: TraumeCenter og Akutmodtagelse, OperationsModtagelse og Opvågning (afsnit 7014/7024), operationsafsnit for led-, knogle- og traumekirurgi (afsnit 6023), operationsafsnit for plastik-, brandsår- og brystkirurgi (afsnit 7013), operationsafsnit for hjerne- og nervekirurgi (6023) og operationsafsnit for øre, næse- og halskirurgi (7023).

Alle sygeplejestuderende modtages fra Københavns Professionshøjskole via klinisk koordinator Charlotte Bjørn (chab@kp.dk), som er ansvarlig for tildeling. Internationale sygeplejestuderende er meget velkomne og modtages gennem tildeling fra Københavns Professionshøjskole. Vi er taknemmelige over, at sygeplejestuderende fra landets øvrige sygeplejerskeuddannelser har interesse for at være sygeplejestuderende i vores afdeling. Vi har dog desværre ikke kapacitet, til at imødekomme disse ønsker.   

Vi har plads til følgende antal sygeplejestuderende fra Københavns Professionshøjskole hvert semester: 

4-5 sygeplejestuderende på 1. semester (4 ugers varighed). Du kan se semesterbeskrivelsen her

4-5 sygeplejestuderende på 2. semester (8 ugers varighed). Du kan se semesterbeskrivelsen her

3 sygeplejestuderende på 4. semester (10 ugers varighed). Du kan se semesterbeskrivelsen her

16 sygeplejestuderende på 5. semester (6 ugers varighed).
Du kan se semesterbeskrivelsen her

7 sygeplejestuderende på 6. semester (20 ugers varighed). Du kan se semesterbeskrivelsen her

Samarbejdet omkring sygeplejestuderende

For at øge den specifikke viden om semestrets læringsudbytter modtager fem ud af vores seks afsnit sygeplejestuderende fra samme semester. Dette giver en unik mulighed for sygeplejestuderende på samme niveau kan sparre med hinanden. Kun et af vores afsnit modtager sygeplejestuderende fra 1.- 4. semester. Sygeplejestuderende på 1. – 4. semester er dog ikke i afsnittet samtidigt, da de kliniske perioder på disse semestre falder på forskellige tidsintervaller. Sygeplejestuderende på 1.- 4. semester vil derfor have præcis samme sparringsmulighed som på de øvrige afsnit.  

Hvert afsnit har 1-3 kliniske vejledere, som er afsnitsansvarlige for 2-3 sygeplejestuderende. Denne fordeling er en anerkendelse af, at klinisk uddannelse er en relationel praksis, hvor et tæt samarbejde mellem klinisk vejleder og den enkelte sygeplejestuderende bidrager positivt til udvikling af kompetencer. Kliniske vejledere er ansvarlige for de elementer i den kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen, der knytter sig til daglig klinisk vejledning. De kliniske vejledere arbejder tæt sammen med vores kliniske underviser omkring uddannelsesopgaven.

Vores kliniske underviser samarbejder ligeledes med HovedOrtoCentrets øvrige kliniske undervisere og klinisk uddannelsesansvarlig, Anne Frandsen (Anne.Frandsen@regionh.dk). Gruppen af kliniske undervisere arbejder vedvarende med kvalitetsudvikling af uddannelsesopgaven, samt kvalitetssikring og efterlevelse af sygeplejerskeuddannelsens krav. Du kan kontakte vores kliniske underviser Anette Kaagaard Kristensen på mail: anette.kaagaard.kristensen.01@regionh.dk, hvis du har spørgsmål til den kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen i vores afdeling. 

Redaktør