Portørerne

Alle portørerne i HovedOrtoCentret (HOC) og Hjertecentret er ansat under Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter i HOC og cirka halvdelen af os har vores daglige gang i TraumeCentret.

Som portører i HovedOrtoCentret vil vi gerne være med til at skabe den mest spændende portørarbejdsplads i landet. Og i HovedOrtoCentret har vi de bedste forudsætninger for at lykkes.

Vi er en udviklende og fagligt dygtig portørskare – og det vil vi gerne blive ved med at være kendt for. Vi arbejder tæt sammen med læger og sygeplejersker, hvilket giver god sparring og mulighed for udvikling – det hjælper til at fastholde vores høje niveau.

Vi har ansvaret for

 • Patienter på Helikopterplatformen
 • Patienter i TraumeCentret - som en del af traume-teamet
 • Patienter til og fra 22 operationsstuer i HOC
 • Patienter til og fra 9 operationsstuer i Hjertecentret
 • Patienter til og fra 8 operationsstuer i Hjertesygdomme, operation 2011/2012
 • Hjertestopfunktionen - en del af hjertestop-teamet
 • At hjælpe når patienter eller andre falder om i forhallen og andetsteds på matriklen

Vi udfører

 • Patientrelaterede portøropgaver i HovedOrtoCentret og i Hjertecentret
 • Transport af patienter fra A-B
 • Mobilisering. Vi hjælper patienter op at stå/gå i samarbejde med sygeplejersker og fysioterapeuter
 • Personlig pleje og lejring. Vi sørger for at patienterne flyttes og lejres korrekt, så man undgår tryksår mm.
 • Passer operationsgangene. Forflytning fra leje til seng og seng til leje og korrekt lejring til operationer mm.
 • Uddannelse af personale i korrekt forflytning

Vi kan

 • Alle portører er uddannet i udvidet hjertestopkursus
 • Portører fra HOC har skabt grundlaget for Traumeuddannelsen, der startede med første kursus i 2012
 • Alle portører er uddannet forflytningsvejledere

Vi er

 • Chefportør – Kristoffer Hofman
 • Souschef – Svend Moesgaard
 • 12 helikopterportører uddannet til at modtage traumepatienter og udføre andre funktioner på helikopterplatformen
 • 3 gipseteknikere
 • 3 afdelingsportører i Hjertecentret
 • 2 afdelingsportører i Hjertesygdomme, operation 2011/2012
 • 4 afdelingsportører på operationsgang U
 • 3 afdelingsportører på operationsgang F
 • 2 afdelingsportører på operationsgang S
 • 2 afdelingsportører på 16. sal - ortopæd
 • 4 telefonkoordinatorer

I alt ca. 50 portører


Redaktør