Plastikkirurgi - visitation til trykkammer

Vejledning til visitation til trykkammer i forbindelse med kompromitterende plastikkirurgiske transplantater.

​​​​

Rationale
Ved iskæmi af et transplantat kan transplantatets chance for overlevelse bedres betydelig ved HBO--behandling givet straks iskæmien konstateres. Rationalet er, at det fysisk bundne ilt giver et fordoblet ilttilbud til transplantatet. Større serier viser at overlevelsen øges fra 17% uden HBO til 64% ved hurtigt indsættende HBO-behandling.

Visitation
Patienten henvises akut fra plastikkirurgisk afdeling og vurderes sammen med HBO-lægen.

Optageområde
Hele Danmark

Primær behandling
Ilt efter afdelingens instuks

HBO behandlingsprofil
Patienten tryksæffes i 90 minutter på ren ilt 2,4 - 2,8 ATA 2 gange daglig i de første dage, hvor hypoxien er manifest, herefter 1 gang daglig til transplantat er vitalt eller tabt.

Monitorering af behandling
Transplantatet fotograferes og om muligt suppleres med NIRS

Efterbehandling
Ingen


 

Redaktør