Osteonekrose - visitation til trykkammer

Vejledning i visitation til trykkammer  i forbindelse med Osteoradionekrose i ansigtet.

​​

Rationale
Strålebehandling af cancer medfører, at der i det raske væv ses progredierende obliterativ endarteritis med resulterende vævsiskæmi og fibrose. Resultatet hos patienter med osteoradionekrose er, at kæbeknogle og omliggende blødt væv henfalder på udsatte steder. HBO medfører en gradvis forøgelse af vævets ilttension med følgende indvækst af kapillærer, fremvækst af fibroblaster og collagen-syntese.

HBO bruges som forbehandling før kirurgisk behandling af af osteoradionekrose og som profylakse herfor ved omfattende tandekstraktioner og indsættelse af titaniumtransplantater.

Visitation
Patienterne visiteres til afdeling Z. Patienterne gennemgås på afdeling F for at sikre, at der ikke er resterende cancervæv.

Nogle patienter visiteres til HBO og efterfølgende ansigtsrekonstruktion i Rigshospitalet, andre patienter visiteres alene til HBO-behandling og ansigtsrekonstruktion i det henvisende amt.

Optageområde
Hele Danmark sammen med Århus Universitetshospital

Indvisitation til Rigshospitalet
Patienterne henvises fra afd. Z . Samtidig planlægges den eventuelle operation. Patienterne gennemgås på afd. F for at sikre mod evt. cancer recidiv. Desuden lægges dræn i trommehinden, hvis patienten ikke kan trykudligne. Herefter ses patienten af en HBO-læge, som sikrer, at patienten er egnet til HBO-behandling og patienten vej ledes skriftligt og mundtligt i HBO-behandlingen er HBO-teknikkeren.

HBO behandlingsprofil
Patienten tryksættes i 90 minutter på ren ilt, 2,5 ATA en gang hver hverdag, serien indeholder 30 behandlinger.

Kode: K 102 E osteoradionekrose


 

Redaktør