Dykkersyge - visitation til trykkammer

Dekompressionssyge og gasemboli.

​​

Vejledning for personale


Rationale
Under for hurtig opstigning fra en dykning er dykkeren ikke i stand til udskille det kvælstof, som under dykningens overtryk er ophobet i vævet. Resultatet er bobledannelse i CNS og andre væv. Ved for hurtig opstigning fra en dykning har dykkeren ikke foretaget tilstrækkelig eksspiration, hvorfor luften i lungen udvider sig, lungen brister, og luft trænger ind i lungevenerne og videre til arteriesystemet med emboliske manifestationer til følge.

HBO virker ved at boblernes diameter reduceres væsentligt eller forsvinder under trykssætning. Luftembolierne giver anledning til infarkter eller vævshypoxi.

Lovgrundlag
Behandlingen af dykkerulykker er foreskrevet i regelsæt fra Forsvarskommandoen og Søfartsstyrelsen.
Behandling af andre gasembolier, typisk iatrogene gasembolier er ikke officielt reguleret.

Visitation
Patienter/behandlere, som mener, at der er tale om dykkerrelateret dekompressionssyndrom eller gasemboli kontakter Søværnets Operative kommando. Visiterende læge er Søværnets dykkerlæge.

Visiterende læge ved ikke-dykkerrelaterede syndromer f.eks. iatrogene gasembolier er HBO-lægen.

Optageområde
Hele Danmark.

Primær behandling
Ilt på maske, helst 15 liter pr. minut.

Transport
Helikopter ved alle dykkerrelaterede ulykker.

Kørsel i med lys og horn ved iatrogene uheld, helikopter fra området uden for Sjælland.

Indvisitation til Rigshospitalet
Patienten modtages på Rigshospitalets traumecenter af dykkerlægen/HBO-lægen, som undersøger patienten.
Der tages stilling til paracentese og rtg. af thorax.
Herefter tryksættes patienten.
HBO behandlingsprofil
Ved dykkerrelaterede tilstande, fastsættes behandlingsprofilen af dykkerlægen. Almindeligvis anvendes USN tabel 6, varighed 4,5 timer.
Ved efterbehandlinger af patient anvendes normalt 90 minutter på 2,5 ATA ren ilt.

Undersøgelser
Før, under og efter trykkammerbehandling udføres neurologiske undersøgelser. Ordentligvis anvendes Søværnets fulde skema og metodik. Hvis andet vælges skal dette fremgå af journalen.

Der skal udføres kvantitativ Romberg-undersøgelse før og efter hver behandling. Dette kan kun udelades hvis patienten slet ikke kan stå uden støtte.

Overvågningsniveau
Respiratorisk og cirkulatorisk stabile patienter:
Indlægges i neurologisk stationært sengeafsnit.
Neurologisk status vurderes af afdelingens neurologer og konfereres med dykkerlægen.

Efterbehandling
Medgives informationsskrivelse om risiko for tardive symptomer.
5% gives gentagen behandling efter udskrivelsen, disse behandlinger foregår i ambulant regi.

Kode : T 70.3, dykkersyge.

Redaktør