Antidotberedskabet

Rigshospitalet er regionalt speciallager for antidoter.

​​​

Antidotlageret er fysisk placeret i Rigshospitalets Traumecenter. Ansvarlig overlæge er Steen K. Barnung, Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter.

Indholdsoversigt samt telefonnumre på speciallagre (Rigshospitalet samt Århus hospital) fremgår af www.sygehusberedskabet.dk

Der gøres opmærksom på, at det pålægger rekvirerende afdeling/sygehus at søge om individuel udleveringstilladelse, før antidoten anvendes. I særligt akutte ​tilfælde kan antidoten dog anvendes før tilladelse foreligger. 

Det pålægger rekvirerende afdeling at afholde transportudgifter i forbindelse med rekvirering af antidoter fra Rigshospitalets speciallager. ​Redaktør