Afsnit 3033-34

På ortopædkirurgisk afsnit har vi en travl og produktiv hverdag. Vi udfører dagligt anæstesi- og operationsassistance til ortopædkirurgiske operationer af meget forskellig art.

Det kræver tæt tværfagligt samarbejde og stor teamånd, hvilket vi prioriterer højt, ligesom et godt arbejdsmiljø og generel trivsel er vigtigt for at få afsnittet til at fungere og yde optimalt, med både tilfredse medarbejdere og patienter.​

Vi er et meget udviklingsorienteret afsnit med stort fokus på innovation. Vi er altid åbne for nytænkning og siger altid ”ja”. Blandt andet arbejder vi konstant med at optimere det korte patientforløb, og går meget op i at bevare patientens integritet og altid have patienten i centrum for dermed at sikre, at patienterne føler sig trygge og tilfredse.

Vi har ansvaret for bedøvelse og operationsassistance til ortopædkirurgiske specialer inden for: 

 • Håndkirurgi

 • Ortopæd børn

 • Traumer

 • Tumorer

 • Alloplastikker

 • Rygkirurgi

(alle med landsfunktion)​

Vi udførte i 2015

 • 1969 akutte operationer

 • 2029 elektive operationer

Vi har

 • 7 daglige operationsstuer
 • Patienter i alderen 0 til +100 år

Vi kan

 • Vi har en høj uddannelses aktivitet, bl.a. af anæstesisygeplejersker

 • Vi har speciale i blok-anlæggelse til kirurgi- og smertebehandling og invasiv radiologi

 • Vi varetager den overordnede blodkomponent terapi og væskestrategi i HOC’s anæstesistrategi

 • Vores læger har daglig stuegang på SEMI intensivt afsnit og varetager tilsyn ved komplekse smerteproblematikker inden for ortopæd kirurgi

 • Anæstesipersonalet er en del af Traume-teamet og Hjertestop-teamet

Vi er

 • Afsnitsledelse bestående af:
 • Ca. 19 anæstesisygeplejersker
 • Ca. 38 operationssygepleje personaler
 • Ca. 17 speciallæger i anæstesi
Redaktør