Afsnit 3031-32

Plastikkirurgi er meget andet end kosmetisk kirurgi, og her på 3031/32 rekonstruerer vi medfødte misdannelser, traumer og defekter efter cancer eller cancerinfektioner.

 Operationer i samarbejde med kirurger fra andre specialer i huset. Det er meget forskelligartede operationer, som kræver tæt samarbejde mellem kirurgerne og os i klinikken.

Vi udfører dagligt anæstesi- og operationsassistance til kirurgiske specialer inden for bryst-, brand- og plastkirurgi. Vi varetager præmedicinsk tilsyn med patienten dagen før operationen for at skabe et helhedsbillede og dermed sikre den bedste anæstesi og operation.

Vi gør meget ud af, at vores patienter føler sig trygge og velmodtaget.

Vi har ansvaret for bedøvelse og operationsassistance til kirurgiske specialer inden for

 • Læbe-ganespalte  (landsfunktion)

 • Større brandkirurgi  (landsfunktion)

 • Hyperterm Regional Perfusion HRP (landsfunktion)

 • Transsex/kønsskifteoperationer – landsfunktion

 • Operation for facialisparese (ansigtslammelse) (landsfunktion)

 • Testis transplantation (landsfunktion)

 • Sacon kirurgi-rekonstruktion – Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden

 • Hoved-hals cancer – Region Syddanmark, Region Sjælland

Vi udførte i 2015

 • 356 akutte operationer

 • 4197 planlagte operationer

 • Ca. 130 børn fødes årligt med læbe-ganesplate, og de opereres alle her

Vi har

 • 6 daglige operationsstuer

 • Patienter i alderen 0 til +100 år

Vi

 • Uddanner anæstesilæger i børneanæstesi

 • Uddanner anæstesisygeplejersker

 • Anæstesisygeplejerskerne er en del af Traume-teamet og Hjertestop-teamet

Vi er

 • Afsnitsledelse bestående af:

  • ​Afdelingssygeplejerske Torben Houkjær Frost (anæstesi) 

  • Afdelingssygeplejerske Lissi Collatz Glade​ (operation)

  • Overlæge Kirsten Eriksen

 • Ca. 15 anæstesisygeplejersker

 • Ca. 26 operationssygeplejersker

 
Redaktør