Afsnit 7013 operationsafsnit for Plastik- og brandsårskirurgi samt brystkirurgi

Plastikkirurgi er meget andet end kosmetisk kirurgi, og her på 7013 rekonstruerer vi medfødte misdannelser, traumer og defekter efter kræft eller svære og dybe sårinfektioner.


Vi udfører dagligt anæstesi- og operationsassistance til kirurgiske specialer inden for bryst-, brand- og plastkirurgi, og vi har et bredt samarbejde med kirurger fra andre specialer på Rigshospitalet, som enten kommer til vores operationsafsnit eller vi går til deres for at operere på samme patient.

Derfor er vores operationer også meget forskelligartede, og det kræver et tæt samarbejde mellem kirurgerne og os i afsnittet, hvilket giver en spændende og alsidig hverdag.

Vi gør meget ud af, at vores patienter føler dig trygge og velmodtaget, og det er vigtigt at få skabt en god og tillidsfuld kontakt så hurtigt som muligt, så patienterne kan føle sig trygge gennem operationsforløbet.

Vi er en afsnitsledelse bestående af
Der er er ledere for
 • Ca. 20 anæstesisygeplejersker
 • Ca. 29 operationssygeplejersker
I 2020 flyttede vi ind i Rigshospitalets nye Nordfløj, hvor vi haft fået store lyse og funktionelle operationsstuer. Vi er en stor tværfaglig personalegruppe bestående af anæstesi- og operationssygeplejersker og anæstesilæger som dækker:
 • 7-8 daglige operationsstuer dagligt med patienter i alderen 0 til +100 år
Vi uddanner
 • Anæstesisygeplejersker
 • Sygeplejestuderende 
 • Anæstesilæger i børneanæstesi
Hos os er anæstesisygeplejerskerne er en del af Traume- og Hjertestopteamet
Vi har ansvaret for
 • Bedøvelse og operationsassistance til kirurgiske specialer inden for:
 • Læbe-ganespalte (landsfunktion)
 • Større brandsårskirurgi (landsfunktion)
 • Kønsskifteoperationer (landsfunktion)
 • Operation efter ansigtslammelse (facialisparese) (landsfunktion)
 • Testis-transplantation (landsfunktion)
 • Sacon kirurgi-rekonstruktion (Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden)
 • Rekonstruktionskirurgi i forbindelse med bryst, - knogle-, hoved-og hals kræft
Vi har årligt cirka
 • 350 akutte operationer
 • 4200 planlagte operationer
 • Ca. 130 børn fødes årligt med læbe-ganespalte, og de opereres alle på vores operationsafsnit
Har du lyst til at høre mere eller blot nysgerrig på at se vores afdeling, er du velkommen til at kontakte enten Tine eller Lone. 


Redaktør