​Patient i bedøvelser. Foto Joachim Rohde

​Patient i bedøvelser. Foto Joachim Rohde

Undersøgelse og behandling

Anæstesi- og Operationsklinikken har et tæt samarbejde med alle klinikker i HovedOrtoCentret om operation, bedøvelse, smertebehandling og trykkammerbehandling