Tal og fakta

Anæstesi- og operationsklinikken varetager ca. 13.500 operative indgreb samt ca. 3000 andre ydelser årligt, herunder ca. 1.000 traumemodtagelser. Klinikken dækker et bredt område inden for det anæstesiologiske speciale.

​​​​​​​​​​​​​

Med 250 ansatte er kliniken en af landets største anæstesi- og operationsklinikker og modtager patienter fra alle dele af Danmark. Vores patienter er ofte meget syge, hvilket betyder, at vi er meget afhængige af et velfungerende tværfagligt samarbejde. Vi skal være på forkant med den nyeste viden, og man kan sige, at vi aldrig helt når i mål, da udviklingen og nye metoder til stadighed udfordrer vores faglige nysgerrighed.

Udvikling er en af hjørnestenene i vores professionelle identitet. Vi indhenter stadig mere viden og afprøver stadig nye metoder – alt sammen for at vores patienter kan få den størst mulige kvalitet og oplevelse i vores hænder.  

Aktiviteter i 2013:

  • Anæstesi- og operationsassistance til 13.821 kirurgiske indgreb heraf 3871 akutte.
  • Andre ydelser: 3313 patientkontakter, herunder 1098 traumemodtagelser.
  • Trykkammerbehandlinger: 4190 behandlinger heraf ca. 12% akutte.
  • Antal helikopterlandinger: 694 landinger.

​Sekr​etærer

5 sekretærer.

Læs mere om sekretærerne i Anæstesi- og operationsklinikken

Sygeplejefaglige

1 oversygeplejerske
6 afdelingssygeplejersker
1 klinisk udviklingssygeplejerske med særligt område inden for udvikling af operationssygepleje
1 klinisk oversygeplejerske med særligt område inden for anæstesiuddannelsen
ca. 150 sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, operationsteknikere og sygehjælpere (herunder 6 anæstesisygeplejersker og 2 operationsteknikere i uddannelsesstillinger), 1 chefportør og ca. 47 portører. 

Læs mere om ledende sygeplejersker og portører i Anæstesi- og operationsklinikke​n

Lægestab

1 klinikchef
1 professor
23 overlæger og 
13 afdelingslæger. 
Herudover indgår der i staben 3 traumeanæstesiologer 
(1 overlæge og 1 afdelingslæge) med ansættelse i Forsvaret men med tjeneste på Rigshospitalet 9 mdr. om året. 
Endelig er der tilknyttet 6 læger i uddannelsesstillinger. 

Læs mere om lægestaben i Anæstesi- og operationsklinikkenRedaktør