Tal og fakta

Anæstesi- og operationsklinikken varetager anæstesi- og operationsassistance til de patienter, der skal behandles i en af HovedOrtoCentrets 9 klinikker på Rigshospitalet på Blegdamsvej. Klinikken er en af landets største og dækker et bredt område inden for det anæstesiologiske speciale.

​​​​​​​​​​​​​

Med 250 ansatte er klinikken en af landets største anæstesi- og operationsklinikker. Klinikken modtager patienter fra alle dele af Danmark, og ofte er vores patienter meget syge.

Vi har velfungerende tværfagligt samarbejde på tværs af de andre klinikker i HovedOrtoCentret, og vi har især et tæt samarbejde med TraumeCentret, hvor vi bl.a. er en fast del af det hold, der modtager svært syge og tilskadekomne patienter.

Tal i klinikken:

  • Anæstesi- og operationsassistance til omkring 14.000 kirurgiske indgreb heraf er omkring 3.900 akutte indgreb
  • Derudover har vi omkring 3.500 patientkontakter, herunder cirka 1.500 traumemodtagelser
  • Trykkammeret har omkring 4.500 behandlinger om året, heraf er cirka 12% akutte
  • Anæstesi- og operationsassistance til helikopterlandingerne på Rigshospitalet, der er 644 landinger om året i gennemsnit
Redaktør