Lægestab

Oversigt over læger i HovedOrtoCentrets Anæstesi- og operationsklinik.

​​


​Professor, overlæge, ph.d., dr.med.

Lars Simon Rasmussen
Forskningsansvarlig for klinikken

E-mail: lars.rasmussen.01@regionh.dk

Overlæge, ph.d.
 
Hanne Abildstrøm
Tilknyttet operationsafsnittet Øre-næse-hals-, Bryst-, Øjen- samt Tand-, mund- og kæbekirurgi, ansv. for tilhørende opvågningsafsnit.

E-mail: hanne.abildstroem@regionh.dk​

Overlæge

Steen Barnung
Lægefaglig leder af Akut KoordineringsCenter (AKC) på Rigshospitalet. Ansvarlig for samarbejde og undervisning af ikke-lægefaglige eksterne samarbejdspartnere. Tilknyttet operationsafsnittet for øe-næse-hals-, bryst-, øjen- samt tand-, mund- og kæbekirurgi med tilhørende opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i Traumecentret, Akutlægebilen og Akutlægehelikopteren.

E-mail: steen.barnung@regionh.dk

Overlæge
 
Henning Brinkenfeldt
Leder af operationsafsnittet for Øre-næse-hals-, Bryst-, Øjen- samt Tand-, mund- og kæbekirurgi. 
Særlige kompetencer:Ledelse, anæstesi til komplicerede kirurgiske patienter med høj grad af komorbiditet, traumatologi og akutbehandling i Traumecentret og Akutlægebilen.
 

​​Overlæge

Jesper Byrdorf
Overlæge med særlige ansættelsesforhold med 40% tilknytning til Forsvarets Sundhedstjeneste mhp. udsendelse til krigszoner. Ansvarlig for uddannelse af klinikkens afdelingslæger med tilknytning til Forsvaret og daglig tilknytning til operationsafsnittet for Øre-næse-hals-, Bryst-, Øjen- samt Tand-, mund- og kæbekirurgi med tilhørende opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i Traumecentret og Akutlægebilen samt Akutlægehelikopteren.

E-mail: jesper.byrdorf@regionh.dk

​Overlæge​

Morten Bøt​tger

Ledende børneanæstesiolog og ansvarlig for pædiatrisk traumemodtagelse. Primært tilknyttet operationsafsnittet for Øre-næse-hals, Bryst-, Øjen-, samt Tand-, mund- og kæbekirurgi, med særlig interesse for avanceret pædiatrisk luftvejshåndtering.

Er endvidere kursusleder af klinikkens "BørneTraumeSymposium" og "Challenges in Paediatric Anaesthesia Copenhagen".

E-mail: morten.boettger@regionh.dk​
Overlæge, ph.d.

Jesper Dirks
Leder af operationsafsnittet for Ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Ledelse, traumatologi og akutbehandling i Traumecenter, Akutlægebil og Akutlægehelikopter.

E-mail: jesper.dirks@regionh.dk​

Overlæge

Kirsten Eri​ksen
Leder af operationsafsnit for Plastikkirurg og Brandsår. Særlige kompetencer: Ledelse og børneanæstesiologi.

E-mail: kirsten.eriksen@regionh.dk​

Overlæge

Lars ​​Hesselbjerg
Uddannelsesansvarlig. Tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Uddannelse og børneanæstesiologi.

E-mail: lars.hesselbjerg@regionh.dk​

Overlæge, dr.med., ph.d.​

Ole Hyldegaard
Leder af den kliniske forskning i Trykkammeret samt Trykkammerets forskningslaboratorium. Tilknyttet Trykkammeret samt operationsafsnittet for Øre-næse-hals, Bryst-, Øjen-, samt Tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Trykkammerbehandling af div. akutte og elektive lidelser herunder dykkersyge, kulilteforgiftning samt nekrotiserende fasciitter. Her ud over traumatologi og akutbehandling i Traumecentret.

E-mail: ole.hyldegaard@regionh.dk​

​Overlæge, ph.d., Postgraduat Klinisk Lektor anæstesiologi Uddannelsesregion ØST

Rikke Vita Borre Jacobsen 
I samarbejde med Professor Lars S. Rasmussen leder af den tværgående afdeling for Uddannelse, forskning og udvikling i det anæstesiologiske speciale. Tilknyttet operationsafsnittet for HovedOrtoCentret. Særlige kompetencer: Postgraduat uddannelse og udvikling, traumatologi og akutbehandling i Traumecentret og Akutlægebilen. 


Overlæge, ph.d.

Hen​​​rik Jørgensen
Ansvarlig for den anæstesiologiske indsats på Semi-ITA. Særlige kompetencer: Anæstesi til komplicerede kirurgiske patienter med høj grad af komorbiditet, traumatologi og akutbehandling i TraumeCentret, Akutlægehelikopter og akutlægebil.

E-mail: henrik.joergensen.01@regionh.dk

​Overlæge

Susann​e Jørgensen

Kvalitet og patientsikkerhed. Tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Indsigt i og ledelse af kvalitet og patientsikkerhed, traumatologi og akutbehandling i Traumecentret og Akutlægebil.


E-mail: inge.susanne.joergensen@regionh.dk​

Overlæge, dr.med.

Zbig​niew Koscielniak-Nielsen
Leder af forskningsindsatsen på operationsafsnittet for Ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Regionalanæstesi, forskning og uddannelse.

E-mail: zbigniew.j.k.nielsen@regionh.dk

Overlæge ​

Micha​el Seltz Kristensen
Leder af operationsafsnittet for Øre-næse-hals, Bryst-, Øjen-samt Tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Uddannelse, Forskning og Udvikling. Særlige kompetencer: Luftvejshåndtering, praktisk samt forsknings- og udviklingsmæssigt.

E-mail: michael.seltz.kristensen@regionh.dk​

Overlæge

Søren Loumann Nielsen
Daglig leder af Akutlægebilen i Cityområdet. Tilknyttet Akutlægebilen samt operationsafsnittet for Plastikkirurgi og brandsår. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i Traumecentret, Akutlægebilen samt Akutlægehelikopteren.

E-mail: soeren.loumann.nielsen@regionh.dk

​Overlæge​

Henrik Rottensten
Leder af Rigshospitalets Trykkammer i samarbejde med overlæge, dr.med. Ole Hyldegaard. Særlige kompetencer: Trykkammerbehandling af akutte og planlagte medicinske tilstande. Dykkermedicin, Traumatologi og Akutmedicin.

E-mail: henrik.hovgaard.frederiksen.rottensten.01@regionh.dk

​Overlæge​

Søren Steemann ​Rudolph
Ansat i delestilling med 50% funktion som Traumemanager og 50% tilknyttet operationsafsnittet for Øre-næse-hals, Bryst-, Øjen-, samt Tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i Traumecentret, akutlægebil, akutlægehelikopter og præhospital beredskab.​

E-mail: soeren.steemann.rudolph.01@regionh.dk​

Overlæge, ph.d.

Jacob ​​Steinmetz
Ansat i delestilling med 50% funktion i forskning samt 50% ansættelse med tilknytning til operationsafsnittet for Ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i Traumecentret, Akutlægebilen og Akutlægehelikopteren samt forskning.

E-mail: jacob.steinmetz@regionh.dk​

Overlæge, ph.d. ​

Jakob Ste​​nsballe
Ansat i delestilling mellem Region Hs Blodbank og Anæstesi- og operationsklinikken. I klinikken ansvarlig for transfusionsområdet. Tilknyttet til operationsafsnittet for Ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Transfusionsstrategi samt koagulation og hæmostase samt traumatologi og akutbehandling i Traumecentret.

E-mail: jakob.stensballe@regionh.dk​​​

Overlæge

Christian Svane
Ansat i delestilling med 50% funktion som anæstesiologisk ansvarlig i Traumecenteret og 50% tilknyttet operationsafsnittet for Ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i Traumecentret og Akutlægebilen. 

E-mail: christian.svane@regionh.dk

Overlæge

Mona Tarpgaard
Ansvarlig for klinikkens uddannelse i det børneanæstesiologiske område og tilknyttet afsnittet for Plastik- og brystkirurgi og Brandsår. Særlige kompetencer: Børneanæstesiologi, uddannelse og udvikling.

E-mail: mona.tarpgaard@regionh.dk​​

Overlæge, ph.d.

Annemarie B. Thomsen
Tilknyttet Ortopædkirurgisk Operationsafsnit. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i Akutlægebilen, Traumecentret og Akutlægehelikopteren.

E-mail: annemarie.bondegaard.thomsen@regionh.dk​

​Overlæge Michael pasfoto 2017 300.jpg

Michael F​riis Tvede
Tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi.
Ansvarlig for klinikkens interne IT-udvikling, især med fokus på e-learning og apps.
Medansvarlig for samarbejde med og undervisning af ikke-lægefaglige eksterne samarbejdspartnere i ind- og udland.
Særlige kompetencer: IT, luftvejshåndtering, traumatologi og akutbehandling i traumecenter, akutlægebil og akutlægehelikopter.

E-mail: michael.friis.tvede@regionh.dk​

​Overlæge

Susanne​​ Wammen
Tilknyttet operationsafsnittet for Plastik- og Brandsår. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i Traumecentret samt overordnet styring af beredskab.

E-mail: susanne.wammen@regionh.dk​

​Afdelingslæge

Kristian Janus Andersen
Tilknyttet operationsafsnittet for Øre-næse-hals, Bryst-, Øjen-, samt Tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Kompetence udvikling og efteruddannelse. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i Traumecentret. Trykkammerbehandling. Indsats med Akutlægebil, herunder Præhospital indsatsledelse

E-mail: kristian.janus.andersen@regionh.dk​

Afdelingslæge​

Lasse Høgh Andersen​
Tilknyttet operationsafsnittet for Øre-næse-hals. Særlige kompetencer: Børneanæstesiologi, intensiv terapi, traumatologi og akutbehandling. Tilknyttet akutlægebil og akutlægehelikopteren.

E-mail: lasse.hoegh.andersen@regionh.dk​

Afdelingslæge​

Semera Asghar​
Tilknyttet operationsafsnittet for Ortopædkirurgi.

E-mail: semera.asghar@regionh.dk​

​​Afdelingslæge

Bitten Dybdal
Tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i Traumecentret og Akutlægebilen samt ved militære indsatser og indsats i katastrofeområder.

E-mail: bitten.dybdal@regionh.dk​​

​​Afdelingslæge

Rasmus Hesselfeldt 
Tilknyttet operationsafsnittet for Plastik- og Brandsår.

E-mail: rasmus.tingkaer.hesselfeldt.01@regionh.dk

Afdelingslæge

S​​​tig Ingelsson
Tilknyttet operations-afsnittet for Øre-næse-hals, Bryst-, Øjen-, samt Tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: anæstesi til øre-næse-halspatienter, traumatologi og akutbehandling i Traumecentret.

E-mail: stig.ingelsson@regionh.dk​

Afdelingslæge, ph.d., klinisk lektor

Dan Is​​bye
Delestilling (50%) som seniorforsker samt for uddannelse, forskning og udvikling med ansvar for præ-graduat undervisning i anæstesiologi. Særlige kompetencer: Hjertestop, øre-næse-hals anæstesi, traumatologi og akutbehandling i TraumeCentret samt trykkammerbehandling og akutlægebil.

E-mail: dan.lou.isbye@regionh.dk​

​Afdelingslæge

Malene Lægdsgaard Johannsen
Tilknyttet operationsafsnittet for Øre-næse-hals, Bryst-, Øjen-, samt Tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i Traumecentret.


​Afdelingslæge

Nana Maymann-Holler 
Tilknyttet operationsafsnittet for Plastik- og Brandsår.

E-mail: nana.mayman.holler.02@regionh.dk​

​Afdelingslæge

Morten Egede Sonne
Tilknyttet operationsafsnittet for Ortopædkirurgi.

E-mail: morten.egede.sonne.01@regionh.dk​

Afdelingslæge

Martin ​​Risom Vestergaard
Tilknyttet operationsafsnittet for Plastik- og Brandsår. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i Traumecentret, trykkammerbehandling og indsats med Akutlægebil samt ansvar for brandsårsbehandlingen.​​

E-mail: martin.risom.vestergaard.01@regionh.dk

​​Afdelingslæge​

Rasmus Winkel
Tilknyttet operationsafsnittet for Øre-næse-hals og Tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Fungerer som vejleder og er afdelingens koordinator omkring Sundhedsplatformen. Ansvarlig for anæstesi til transoral robotkirurgi (TORS). Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i Traumecentret, trykkammerbehandling og indsats med Akutlægebil.

E-mail: rasmus.winkel@regionh.dk​


Redaktør