Forskning

Klinikkens forsknings- og udviklingsprojekter omfatter talrige områder inden for anæstesi, smertebehandling og akut behandling. Dr.med. Lars S. Rasmussen er forskningsansvarlig professor.​
Anæstesi- og operationsklinikken har fokus på klinisk forskning, som kan gøre en forskel for vore patienter. Vi har særlig interesse i luftvejshåndtering, iltbehandling, blodtab og koagulation. Derudover er der en betydelig forskningsaktivitet i trykkammerbehandling og akutte, tidskritiske tilstande. I flere undersøgelser indgår der langtidsopfølgning af patienter, der har fået foretaget store operationer eller som har været udsat for alvorlig tilskadekomst.
Klinikken er meget aktiv på både det forsknings- og undervisningsmæssige område med typisk 4 - 8 ph.d.- og forskningsårsstuderende tilknyttet.

Seniorforskere i klinikken

 • Professor, dr.med. Lars S. Rasmussen
 • Overlæge, dr.med. Ole Hyldegaard
 • Overlæge, ph.d. Jacob Steinmetz
 • Overlæge Michael Seltz Kristensen
 • Overlæge, ph.d. Jakob Stensballe
 • Overlæge, ph.d. Dan L. Isbye

Lektorer i klinikken

 • Overlæge, ph.d. Jacob Steinmetz
 • Overlæge, ph.d. Dan L. Isbye
 • Overlæge, dr.med. Ole Hyldegaard (forskningslektorat)

Forskningsprojekter 

Ph.d.-studerende
 • Læge Trine Eskesen, projekt vedrørende langtidsprognosen efter tilskadekomst 
 • Læge Asger Sonne, projekt vedrørende hjerneblødning
 • Læge Josefine Bækgaard, projekt vedrørende brug af ilt til traumepatienter
 • Læge Morten Hedetoft, projekt angående alvorlige bløddelsinfektioner
 
Derudover er en række andre ph.d.-studerende tilknyttet klinikken, f.eks. fordi en af vore læger er hoved- eller medvejleder. Aktuelt udføres ph.d.-studier i samarbejde med blandt andet Herlev Hospital og Bispebjerg Hospital. 

Forskningsårsstuderende

 • Camilla Kristensen, projekt, der belyser hjertestop på hospital
 • Laurits Elgaard, projekt vedrørende iltbehandling under store kirurgiske indgreb
 • Mathilde Lassen, projekt der belyser bivirkninger til iltbehandling
 • Cecilie Bjerring, projekt angående bedøvelse til ældre


Redaktør