Forskning

Klinikkens forsknings- og udviklingsprojekter omfatter talrige områder inden for anæstesi, smertebehandling og akut behandling. Dr.med. Lars S. Rasmussen er forskningsansvarlig professor.​

​​​​​​​

Klinikken er meget aktiv på både det forsknings- og undervisningsmæssige område med typisk 4 - 8 ph.d.- og forskningsårsstuderende tilknyttet.

Seniorforskere i klinikken

Professor, dr.med. Lars S. Rasmussen
Overlæge, dr.med. Ole Hyldegaard
Overlæge, ph.d. Jacob Steinmetz
Overlæge Michael Seltz Kristensen
Overlæge ph.d. Jakob Stensballe
Afdelingslæge ph.d. Dan L. Isbye

Lektorer i klinikken

Overlæge, ph.d. Jacob Steinmetz
Afdelingslæge ph.d. Dan L. Isbye

Overlæge, dr.med. Ole Hyldegaard (forskningslektorat)

Forskningsprojekter 

Ph.d.-studerende
 1. Læge Peter Polzik, projekt vedr. trykkammerbehandling af bløddelsinfektioner
 2. Læge Camilla Strøm, projekt vedrørende akut indlagte ældre patienter
Derudover er en række andre ph.d.-studerende tilknyttet klinikken, fx. fordi en af vore læger er hoved- eller medvejleder. Aktuelt udføres ph.d.-studier i samarbejde med blandt andet Herlev Hospital og Syddansk Universitet. 


Forskningsårsstuderende
 1. Rasmus Ejlersgaard Christensen, projekt vedr. brug af halskrave til traumepatienter
 2. Gladis Helledie Frendø, projekt vedr. behandling af strålefølger i trykkammer 
 3. Josefine Bækgaard, projekt vedr. intubation af traumepatienter
 4. Trine Eskesen,  projekt vedr. ventilation af traumepatienter

EU-finansieret multicenterstudie
Overlæge Ole Hyldegaard: Hvorledes kan behandlingen af nekrotiserende bløddelsinfektion forbedres?

Vigtigste satsningsområder inden for forskningen:

 • Hyperbar oxygenbehandling
 • Avanceret luftvejshåndtering
 • Akut og præhospital behandling
 • Patofysiologiske og behandlingsmæssige aspekter ved alvorligt traume
 • Kognitiv dysfunktion efter anæstesi og kirurgi
 • Koagulationsforstyrrelser og erstatning af blodtab 


Redaktør