Forskning

Klinikkens forsknings- og udviklingsprojekter omfatter talrige områder inden for anæstesi, smertebehandling og akut behandling. Dr.med. Lars S. Rasmussen er forskningsansvarlig professor.​

​​​​​​​

Klinikken er meget aktiv på både det forsknings- og undervisningsmæssige område med typisk 4 - 8 ph.d.- og forskningsårsstuderende tilknyttet.

Seniorforskere i klinikken

Professor, dr.med. Lars S. Rasmussen
Overlæge, dr.med. Ole Hyldegaard
Overlæge, ph.d. Jacob Steinmetz
Overlæge Michael Seltz Kristensen
Overlæge ph.d. Jakob Stensballe
Afdelingslæge ph.d. Dan L. Isbye

Lektorer i klinikken

Overlæge, ph.d. Jacob Steinmetz
Afdelingslæge ph.d. Dan L. Isbye

Overlæge, dr.med. Ole Hyldegaard (forskningslektorat)

Forskningsprojekter 

Ph.d.-studerende
  1. Læge Peter Polzik, projekt vedrørende trykkammerbehandling af bløddelsinfektioner
  2. Læge Josefine Bækgaard, projekt vedrørende brug af ilt til traumepatienter
  3. Læge Asger Sonne, projekt vedrørende hjerneblødning
  4. Læge Anne Vedel, projekt vedrørende hjernepåvirkning efter hjertekirurgi
Derudover er en række andre ph.d.-studerende tilknyttet klinikken, fx. fordi en af vore læger er hoved- eller medvejleder. Aktuelt udføres ph.d.-studier i samarbejde med blandt andet Herlev Hospital og Bispebjerg Hospital. 

Andre:
Læge Trine Eskesen, projekt vedrørende traumepatienter


Forskningsårsstuderende
  1. Camilla Ottosen, projekt vedrørende brug af halskrave til traumepatienter
  2. Christina Drægert, projekt vedrørende ældre kirurgiske patienter 
  3. Mo Haslund, projekt vedrørende iltbehandling under store kirurgiske indgreb
Redaktør