Antidotberedskabet

Rigshospitalet er regionalt speciallager for antidoter.

​​​

Antidotlageret er fysisk placeret i Rigshospitalets Traumecenter. Ansvarlig overlæge er Steen K. Barnung, Anæstesi- og Operationsklinikken.

Indholdsoversigt samt telefonnumre på speciallagre (Rigshospitalet samt Århus hospital) fremgår af www.sygehusberedskabet.dk

Der gøres opmærksom på, at det pålægger rekvirerende afdeling/sygehus at søge om individuel udleveringstilladelse, før antidoten anvendes. I særligt akutte ​tilfælde kan antidoten dog anvendes før tilladelse foreligger. 

Det pålægger rekvirerende afdeling at afholde transportudgifter i forbindelse med rekvirering af antidoter fra Rigshospitalets speciallager. ​Redaktør