Portørerne

Alle portørerne i HovedOrtoCentret (HOC) og Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme er ansat under Anæstesi- og operationsklinikken i HOC og cirka halvdelen af dem har deres daglige gang i TraumeCentret.

Som portører i HovedOrtoCentret vil vi gerne være med til at skabe de bedste betingelser for patienternes behandlingsforløb, og vi er til daglig en aktiv del af patienternes ophold og forløb på Rigshospitalet. Vi arbejder tæt sammen med læger og sygeplejersker, og vi har et højt fagligt niveau til stor gavn for vores patienter.

Vi har ansvaret for

 • Patienter på Helikopterplatformen
 • Patienter i Traumecentret - som en del af traume-teamet
 • Patienter til og fra 22 operationsstuer i HOC
 • Patienter til og fra 9 operationsstuer i Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme
 • Patienter til og fra 8 operationsstuer i Kardiologisk Laboratorium
 • Hjertestopfunktionen - en del af hjertestop-teamet
 • At hjælpe når patienter eller andre falder om i forhallen og andetsteds på matriklen

Vi udfører

 • Patientrelaterede portøropgaver i HovedOrtoCentret og i Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme
 • Transport af patienter fra A-B
 • Mobilisering. Vi hjælper patienter op at stå/gå i samarbejde med sygeplejersker og fysioterapeuter
 • Personlig pleje og lejring. Vi sørger for at patienterne flyttes og lejres korrekt, så man undgår tryksår mm.
 • Passer operationsgangene. Forflytning fra leje til seng og seng til leje og korrekt lejring til operationer mm.
 • Uddannelse af personale i korrekt forflytning

Redaktør