Værdier og målsætninger

I Afdeling for Kæbekirurgi arbejder vi ud fra 5 grundlæggende værdier og 8 målsætninger for aktiviteterne i afdelingen.

Afdelingens værdigrundlag

 • Respekt
 • Engagement
 • Tillid
 • Ansvar
 • Professionalisme

Målsætninger for afdelingens aktiviteter

 • På alle områder i afdelingen ydes en indsats af både høj faglig og servicemæssig kvalitet
 • Indsatsen skal kunne dokumenteres
 • Der skal sikres lige adgang til specialets hospitalsrelevante ydelser, når behov er til stede
 • Indsatsen skal ydes under respekt for patientens personlige integritet
 • Der skal være sammenhæng og kontinuitet i betjeningen af borgeren
 • Indsatsen skal ydes på mindst resourcekrævende niveau under hensyn til kravet om høj kvalitets- og serviceniveau
 • Der skal ske en effektiv udnyttelse af de ressourcer, der stilles til rådighed for afdelingen

Redaktør