Uddannelse i Afdeling for Kæbekirurgi

Afdeling for Kæbekirurgi bidrager til uddannelsen af tandplejere, klinikassistenter, tandlæger og specialtandlæger.

Specialtandlæge

Ved Afdeling for Kæbekirurgi er der mulighed for at blive uddannet som specialtandlæge. 

​Specialistuddannelsen omfatter:
  • 6 måneders introduktionsuddannelse i specialet
  • 2 x 3 måneders udda​​nnelse i kirurgi og medicin
  • 3 års hoveduddannelse i specialet TMK-kirurgi, heraf 1 år på anden afdelings hoveduddannelse i specialet TMK-kirurgi.
  • 1 års sideuddannelse med 3 måneders anæstesi og 3 måneder på øre-næse-hals afdelingen som obligatorisk og 2 x 3 måneder i andre specialer efter eget valg
  • En række kurser arrangeret af Sundhedsstyrelsen

P.t. er der tre uddannelsestandlæger og en militærtandlæge i afdelingen. Forsvaret har desuden udstationeret en tandlæge i afdelingen til et års oplæring i kirurgi. 

Du kan kontakte uddannelsesansvarlig overtandlæge Thomas Kofod, thomas.kofod@rh.dk​​, for yderligere oplysninger om specialistuddannelsen.

Tandlægestuderende

Tandlægestuderende på sidste år følger i en uge afdelingens arbejde som led i deres uddannelse.

Sygeplejersker

Der er ingen specialuddannelse for plejepersonale, der arbejder inden for tand- mund- og kæbekirurgi. Dog skal alle gennemgå obligatorisk røntgenkursus i strålehygiejne.​

Klinikassistenter og tandplejere

I afdelings arbejder der både klinikassistenter og sygeplejersker. Uddannelserne supplerer hinanden godt. 

Hvis det ønskes modtager afdelingen studerende i 2 uger som led i uddannelsen til klinikassistent.

Afdelingen modtager desuden tandplejerstuderende i 1-2 uger på klinisk besøg.​

Kursusvirksomhed

Afdelingens tandlæger deltager i kursusvirksomhed som kursusgivere, og der afholdes kurser på Rigshospitalet med teori og operationsdemonstrationer.

Redaktør