Henvisning til Afdeling for Kæbekirurgi

Tandlæger og læger kan henvise patienter til Afdeling for Kæbekirurgi.

Afdeling for Kæbekirurgi modtager henvisninger vedrørende

 • Ortodontisk kirurgi (korrektion af ekstrem vækstbetinget kæbeanomali, store over- og underbid samt asymmetrier)

 • Præprotetisk kirurgi - herunder udtalt atrofi af processus alveolaris, som kræver større rekonstruktive knogletransplantationer i forbindelse med implantatbehandling (inkl. zygoma-implantater)

 • Rekonstruktiv kirurgi (større rekonstruktion af kæbeknogle samt bløddels- og nervelæsioner)

 • Kæbeledskirurgi (inkl. artroskopi, åben kæbeledskirurgi, rekonstruktion, kæbeluxationer)

 • Tand- mund- og kæbetraumatologi (kæbe- frakturer, bløddelslæsioner, udslåede tænder)

 • Diagnostik og behandling af benigne lidelser i tand- mund- og kæberegionerne (betændelsestilstande, cyster, cystelignende forandringer, benigne tumorer, slimhindelidelser)

 • Diagnostik af maligne tilstande i munden.

Henvis patienter til Afdeling for Kæbekirurgi

Vi modtager kun henvisninger via EDI. 

Vær opmærksom på det skal være en dynamisk henvisning, ikke korrespondance. Disse lander forkert i vores system, og vil ikke være indenfor retningslinjerne jf. den nye Persondatalov.


 • Vælg ”Dynamisk henvisning”
 • Vælg derefter underpunktet ”Vælg område” feltet ”Alle pakker i Danmark”
 • Klik på ”generel henvisning”
 • Nu kan aktuelle sygehus vælges og vi står opført som : Tand-Mund- og Kæbekirurgisk Klinik, Z.

Dvs. denne indsendte henvisning ikke er reg. hos TMK, før den kommer til den korrekte henvisningspulje.

MedCom kan kontaktes ved brug for assistance til dette. Kontakt tlf. hos MedCom 6543 2030/2499 0039

Såfremt du henviser fra kommunal instans som endnu ikke er på EDI, så bedes du notere følgende som emne i korrespondancen:

For hurtig og effektiv visitation brug henvisningsblanketter:

 Henvisning til Afdeling for Kæbekirurgi​​

 He​​nvisning til Regionstandplejen

Vejledning til tandlæger

Beskriv kun problemstillingen der henvises for og ikke behandlingen.

Akut henvisning (samme dag)

Inden for normal arbejdstid kan akut henvisning ske ved telefonisk aftale med en tandlæge på Afdeling for Kæbekirurgi.
Telefon 35 45 20 02 (Mandag-fredag kl. 10-12)

Uden for telefontiden kontaktes Rigshospitalets omstilling:
Telefon 35 45 35 45

På henvisningen skal du skrive navnet på den tandlæge, du har truffet aftale med.

Henvisningen faxes til Rigshospitalet:
Fax nr 35 45 23 64

Akutte hospitalskrævende skader uden for arbejdstid henvises til lokal skadestue


OBS!

Afdelingen modtager ikke henvisninger vedrørende tandudtrækninger, rodspidsoperationer, fjernelse af visdomstænder, almindelige implantatbehandlinger, tyggemuskelsymptomer, bidskinnebehandling, protesebehandling, alm. tandbehandlinger (herunder caries og parodontitis) i generel anæstesi, tandpine, tandbehandling i generel anæstesi på grund af tandlægeskræk, tandskader i dagtiden, røntgenundersøgelse (OP eller anden billeddiagnostik).Redaktør