Forskningsprojekter

Aktuelt forsker Afdeling for Kæbekirurgi inden for områderne medfødte tandanomalier, tandskader, brud på kæbe- og ansigtsskelettet, kæberekonstruktion, forkert sammenbid ved ekstrem vækstbetinget kæbedeformitet, stråleskader efter cancerbestråling og nerveskader i mundhule og kæber

Dental traumatologi

har under ledelse af seniorforsker, overtandlæge i Odontologisk Videnscenter Jens Ove Andreasen, markeret sig som absolut førende i global målestok med over 300 originalartikler og adskillige lærebøger. En netbaseret, interaktiv traume guide produceret af J.O. Andreasen og medarbejdere er nu tilgængelig - http://www.dentaltraumaguide.org/.
Kontakt: jens.ove.andreasen@regionh.dk

SICCA projektet

er et internationalt multicenter projekt der forsker i årsag til Sjögren’s syndrom, en sygdom i bl.a. spytkirtler og tårekirtler. Projektet støttes af NIH, det amerikanske forskningsråd.
Kontakt: morten.schjoedt@regionh.dk

Osteoradionekrose

er en alvorlig stråleskade, som rammer ca. 10 % af de patienter, som gennemgår strålebehandling for kræft i hoved-halsregionerne. Tilstanden behandles med kirurgi (resektion) forudgået af hyperbar oxygenbehandling i trykkammer (HBO, trykkammer-iltbehandling). Tandlæge, ph.d. Lone Forner har i samarbejde med anæstesiafdelingens trykkammerenhed og flere afdelinger i ind- og udland startet et multicenter projekt til afklaring af HBO terapeutiske effekt med støtte fra Sundhedsstyrelsen , DAHANCA m.fl. Som spinn off af denne aktivitet forskes i HBO-behandlingens muligt gunstige effekt på spytsekretionen hos strålebehandlede patienter.
Kontakt: joergen.rostgaard@regionh.dk 

Medicin relateret osteonekrose (bisfosfonat, denosumab) / knoglenekrose

er en anden behandlingsinduceret tilstand, som primært rammer patienter i medicinsk behandling med bisfosfonater eller denosumab pga malign sygdom i knoglevæv. Der er bl.a. udfærdiget nationale retningslinjer for behandling.
Kontakt: morten.schjoedt@regionh.dk

Nerveskadeforskning

Afdelingens forskning i iatrogene (behandlingsrelaterede) nerveskader har ført til xx artikler i fagtidsskrifter. For tiden udføres eksperimentelle undersøgelser over nerveskade og nerveskadeheling på Panuminstituttets Afd. for Eksperimentel Medicin i samarbejde med specilister inden for veterinærvidenskab, neurofysiologi, stereologi og neuropatologi.
Kontakt: joergen.rostgaard@regionh.dk

3-D forskning

af kraniofaciale problemstillinger under ledelse af professor, dr.odont. Sven Kreiborg foregår med livlig publikationsrate og international bevågenhed. Der er startet et kombineret forløb af ph.d. og specialistvidereuddannelse i TMK, det første af sin art.
Kontakt: thomas.kofod@regionh.dk

Mundslimhindens præmaligne tilstande

har været et fokusområde i mange år. Afdelingen har forsket i diagnostik, risikofaktorer, effekt af tobakrygning og kirurgisk behandling af disse lidelser.
Kontakt: poul.vedtofte@regionh.dk eller morten.schjoedt@regionh.dk

Stamcelleforskning.

Potentialet for anvendelse af stamceller i kæberekonstruktion indgår i et ph.d. projekt.
Kontakt: niels.ulrich.hermund@regionh.dk

Korrektive indgreb pga vækstbetinget kæbedeformitet

Nyeste IT baserede behandlingsplanlægning er testet med måling af overensstemmelsen mellem plan og resultat.
Kontakt: thomas.steengaard@regionh.dk / poul.vedtofte@regionh.dk 

Redaktør