Standard-Operation-Procedurer (SOP) ved medicinrelateret osteonekrose i kæberne (MRONJ/ONJ)

Her kan du læse vejledningen for kæbekirurger i Tand-Mund-Kæbekirurgiske afdelinger og klinikker, samt øvrigt sundhedsfagligt personale der håndterer og behandler patienter med medicinrelateret osteonekrose i kæberne.​

Medicinrelateret osteonekrose af kæben (MRONJ) er en kendt bivirkning til AR behandling. I denne SOP kan du læse mere om baggrund, risikofaktorer, årsager til og behandling af MRONJ.

Standard-Operation-Procedurer (SOP) ved medicinrelateret osteonekrose i kæberne (PDF)Redaktør