Nationale visitationsretningslinjer

Her kan du læse de nationale visitationsretningslinjer for patienter i behandling med antiresorptiv medicin og medicinrelateret osteonekrose i kæberne.​

De nationale visitationsretningslinjer er en vejledning for Tand-Mund-Kæbekirurgiske hospitalsafdelinger i Danmark og privatpraktiserende specialtandlæger i Tand-Mund-Kæbekirurgi, samt alment privatpraktiserende tandlæger.

Baggrund for retningslinjer

Siden det første tilfælde af MedicinRelateret Osteonekrose i Kæberne (MRONJ) i 2003 er hyppigheden af MRONJ steget overalt i verden og udgør i dag en stor udredning- og behandlingsopgave. En aktuel problemstilling omhandler hvem der kan/skal udføre fokussanering (fjernelse af odontogene foci) på patienter i antiresorptiv (AR) (knoglestyrkende) behandling stigende og uafklaret på landsplan med hensyn til hvor behandling skal foregå. 

Vedlagte oversigt er en vejledning til ensartet visitation for de danske kæbekirurgiske hospitalsafdelinger (TMK) og en organisering og fordeling af de forskellige opgaver mellem hospitalssektoren og primærsektoren. 

Hovedvægten i denne vejledning er lagt på hvilke patientgrupper der findes relevante at visitere ind til TMK-afdelingerne til hospitalsbehandling.

National visitationsretningslinjer Patienter i behandling med antiresorptiv medicin og medicinrelateret osteonekrose i kæberne (MRONJ) (PDF)Redaktør