Forløb

​Ved dit første besøg i Odontologisk Videncenter optages analysemateriale, som består af røntgenbilleder, aftryk til studiemodeller og foto af tænder og mundhule.
​Du vil blive undersøgt af én eller flere tandlæger, og det tilsendte oplysningsskema gennemgås. Det er en stor hjælp for os, hvis du udfylder skemaet omhyggeligt.​

Forløb

Centeret følger patienter under deres opvækst i samarbejde med patientens lokale tandlæge. I det tværfaglige specialistteam udarbejdes handleplaner, der angiver de forebyggende og behandlingsmæssige tiltag, der kan anbefales. En stor del af patienterne vil alene kræve rådgivning til den lokale tandlæge om varetagelsen af den almene tandpleje, andre kan kræve en kompliceret og langvarig indsats med inddragelse af flere tandlægelige fagspecialer i Videncentret. 

Det er en af centerets opgaver at vurdere effekten af de tiltag og behandlinger, der foretages såvel lokalt som i Videncenterregi. Dette sker med henblik på en stadig forbedring af tandplejetilbud til patientgruppen. Patienterne vil således også blive indkaldt til Centeret efter afsluttet vækst og udført behandling. 

​Behandling

Den endelige behandling kan bestå af tandregulering og kirurgi. Sidstnævnte vil først kunne afsluttes i 21-23 års alderen og kan ske i et samarbejde mellem Tandlægeskolen og Afdeling for Kæbekirurgi. 


Redaktør