Sjældne medfødte sygdomme

Sjældne medfødte sygdomme defineres som sygdomme der optræder med en hyppighed på 1 : 10.000 eller sjældnere. Sygdommene er nævnt i bilag til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Nedenfor gives eksempler på sjældne sygdomme, der i kombination med vidtgående odontologiske problemer kan henvises til et af de odontologiske landsdels- og videncentre med henblik på udredning, diagnostik, behandlingsplanlægning og højt specialiseret behandling samt visiteres til særligt regionalt tilskud (§ 166,3)​ til tandpleje hos praktiserende tandlæge. 

Der er her tale om eksempler på sjældne, medfødte og oftest genetisk betingede sygdomme med en forekomst på mindre end 1:10.000, hvor der ses associationer med afvigelser i: 

 1. tanddannelsen
 2. tændernes eruption
 3. tændernes støtte-væv
 4. mundhulens slimhinder og/eller 
 5. orofaciale funktioner. 

Der kan være andre sjældne sygdomme og tilstande, der ikke er nævnt, og hvor patienten har vidtgående, odontologiske problemer. I de tilfælde, hvor det er patientens tilgrundliggende tilstand, der giver anledning til betydelige problemer i tænder, mund og kæber, kan sådanne patienter ligeledes omfattes af tilbuddet i den odontologiske landsdels- og videncenterfunktion eller visiteres til særligt regionalt tilskud til tandpleje. ​

Afvigelser i tanddannelsen

Afvigelser i antal
 • Overtal af tænder 
 • Cleidocranial dysplasi 
 • Agenesi af tænder 
 • Agenesi af multiple tænder 
 • EEC syndrom 
 • Ektodermal dysplasi (Hypohidrotisk ektodermal dysplasi m fl.) 
 • Incontinentia pigmenti 
 • Williams syndrom 
 • Rieger syndrom
Afvigelser i morfologi 
 • Ellis-van Creveld syndrom 
 • Rubinstein-Taybi syndrom 
 • Overvækstsyndromer (Sturge-Weber syndrom, 
 • Klippel-Trenaunay-Weber syndrom) 
 • Single median maxillary central incisor (SMMCI) 
Dysplasi af dentale væv 
 • Emalje 
 • Amelogenesis imperfecta 
 • Tuberøs sclerose 
 • Pseudohypoparathyreoidisme 
 • Thricho-dento-ossøst syndrome 
 • Dentin 
 • Dentindysplasi 
 • Dentinogenesis imperfecta 
 • Osteogenesis Imperfecta 
 • Rodcement 
 • Hypofosfatasi 
 • Hereditære rakitisformer (D-vitamin resistent rakitis m.fl.) 
 • Multiple idiopatiske rodresorptioner 
 • Odontodysplasi 

Afvigelser i tændernes eruption (forsinket eller standset eruption) 

 • Mucopolysakkaridoser (Hunter, Hurler, Morquio) 
 • Pseudohypoparathyreoidisme 
 • Neurofibromatosis 
 • Multiple impakterede molarer 

Afvigelser i tændernes støttevæv

 • Gingiva 
 • Neurofibromatose 
 • Parodontium 
 • Medfødte immunsvigt-sygdomme 
 • Ehlers Danlos syndrom 
 • Papillon-Lefèvre syndrom 
 • Kæber 
 • Cherubisme 
 • Chondrodysplasier (Achondroplasi m.fl.) 
 • Osteopetrose 
 • Silver Russell syndrom 

Afvigelser i mundhulens slimhinder

 • Epidermolysis bullosa 
 • Prader-Willi syndrom 
 • Sclerodermi 

Afvigelser i den orofaciale funktion

 • Muskler 
 • Cerebral parese med spasticitet 
 • Möbius syndrom 
 • Progressive muskelsygdomme (Duchenne, Spinal muskelatrofi) 
 • Kæbeled 
 • Arthrogryposis multiplex congenita 
 • Marfan syndrom 
 • Tunge 
 • Beckwith-Wiedemann syndrom 
Kilde: Sundhedsstyrelsens retningslinjer​ bilag​

Redaktør