Ansøgning om tilskud §166.3

En række medfødte sjældne sygdomme kan medføre betydelige tandproblemer i voksenlivet. Disse patienter har mulighed for at søge om særligt tilskud til tandbehandling. Her finder du oplysninger vedrørende tilskudsordningen og Sundhedslovens §166.3 i Region Hovedstaden.

Hvornår kan der søges tilskud via § 166.3?

Der er en række forhold, som skal være til stede for at en patient kan opnå det særlige tilskud til tandpleje. 

 • Den medfødte sjældne diagnose skal være stillet af en speciallæge
 • Der skal være en årsagssammenhæng mellem den sjældne medfødte sygdom og patientens tandproblemer
 • Tandproblemerne skal være markant større end det man ville forvente hos andre med tilsvarende alder, mundhygiejne og tandplejevaner​

Hvilke informationer skal oplyses?​

Når der ansøges om tilskud til tandbehandling via §166.3, skal ansøgningsmaterialet sendes fra patientens egen tandlæge. Sammen med ansøgningsskemaet skal der vedlægges en række bilag. Følgende materiale er nødvendigt for at kunne behandle ansøgningen:

 • Behandlingsforslag med prisangivelse
  Her skal fremgå, hvilke behandlinger der er behov for, og hvad det vil koste at udføre de enkelte behandlinger

 • Kopi af hele tandlægejournalen
  Tandstatus skal også vedlægges sammen med en PA-registrering, hvis dette er relevant for diagnosen/ansøgningen

 • Alle røntgenbilleder 
  Billederne skal være dateret

 • Dokumentation fra speciallæge
  Den medfødte sjældne diagnose skal være stillet ud fra anerkendte lægelige kriterier. Dokumentationen kan være en kort udtalelse fra en praktiserende speciallæge eller hospitalslæge, eller en udskrift fra en hospitalsjournal

Hvor skal ansøgningen sendes hen?

Dette afhænger af, hvilken region patienten bor i. Herunder finder du direkte links til regionernes tilskuds-sider:

OBS! Indsendelsesvilkår!

Der kan ikke ansøges per post, men kun via e-boks og sikker mail. 

Hvordan gives der svar?

Afgørelsen oplyses ikke på visitationsdagen, men sendes efterfølgende til ansøger via e-boks.

Vi gør opmærksom på, at der ved tilsagn til økonomisk tilskud til tandbehandling via §166.3, skal fratrækkes en egenbetaling på kr. 2.130,- (2023). Beløbet reguleres d. 1. januar hvert år.​

Relevante links

Ansøgningsskema §166.3

Sundhedslovens §166.3 - Tilskud til tandpleje til visse patientgrupper

Hent informationbrev til patienter

Vejledning til patienter med medfødte sjældne sygdomme

Vejledning til indsendelse af faktura

Redaktør