Ansøgning til tilskud § 166.3

En række medfødte sjældne sygdomme kan medføre betydelige tandproblemer i voksenlivet. Disse patienter har mulighed for at søge om særligt tilskud til tandbehandling. Her finder du oplysninger vedrørende tilskudsordningen, Sundhedslovens § 166.3 i Region Hovedstaden.

Hvornår kan der søges tilskud via § 166.3?

Der er en række forhold, som skal være til stede for, at en patient kan opnå det særlige tilskud til tandpleje. 

  • Den  medfødte sjældne diagnose skal være stillet af en speciallæge
  • Der skal være en årsagssammenhæng mellem den sjældne medfødte sygdom og patientens tandproblemer
  • Tandproblemerne skal være markant større end det, man ville forvente hos andre med tilsvarende alder, mundhygiejne og tandplejevaner

Hvilke informationer behøver vi?

Når der ansøges om tilskud til tandbehandling via §166.3 skal ansøgningsmaterialet sendes fra patientens egen tandlæge. Sammen med ansøgningsskemaet vedlægges en række bilag. Følgende materiale er nødvendigt for at kunne behandle ansøgningen:

Behandlingsforslag med prisangivelse

  • Her skal fremgå, hvilke behandlinger der er behov for, og hvad det vil koste at udføre de enkelte behandlinger

Kopi af hele tandlægejournalen

  • Tandstatus skal også vedlægges sammen med en PA-registrering, hvis dette er relevant for diagnosen/ansøgningen

Alle røntgenbilleder 

  • Billederne skal være dateret

Dokumentation fra speciallæge

  • Den medfødte sjældne diagnose skal være stillet ud fra anerkendte lægelige kriterier. Dokumentationen kan være en kort udtalelse fra en praktiserende speciallæge eller hospitalslæge eller en udskrift fra en hospitalsjournal

Hvor skal ansøgningen sendes hen?

Hvor ansøgningen skal sendes til, afhænger af, hvilken region som patienten bor i:

  • Odontologisk Videncenter øst (rigshospitalet) tager sig af ansøgninger fra Region Hovedstaden, Region Sjælland samt Grønland og Færøerne. 
  • Hvis ansøger er bosiddende i Region Sjælland, skal ansøgningen gå gennem Region Sjælland. Yderligere informationer fra Region Sjælland 
  • Odontologisk Videncenter vest (i Aarhus) tager sig af ansøgninger fra resten af Danmark. 

OBS! Nye indsendelsesvilkår!

Der kan der ikke længere ansøges per post, men kun via sikker mail og e-boks.

Hvordan gives der svar?

Afgørelsen oplyses ikke på visitationsdagen, men sendes efterfølgende til den ansøgendes tandlæges e-boks eller sikre mail.

Vi gør opmærksom på, at der ved tilsagn til økonomisktilskud til tandbehandling via §166.3, skal fratrækkes en egenbetaling på 1.975 kr. (2019). Beløbet reguleres 1. januar hvert år.

Relevante links

Ansøgningsskema §166.3

Sundhedslovens §166.3 - Tilskud til tandpleje til visse patientgrupper

Hent informationbrev til patienter

Vejledning til patienter med medfødte sjældne sygdomme

Vejledning til indsendelse af faktura

Redaktør