​​​​​​​​

Tilskudsordningen §166

Her finder du oplysninger vedrørende tilskudsordningen, Sundhedslovens § 166 stk. 1, 2 og 3 i Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden yder tre forskellige former for tilskud til tandpleje.

​§ 166 stk. 1 for patienter med kræft 

Regionen yder et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, der enten på grund af strålebehandling i hoved- eller halsregionen  eller på grund af kemoterapi har betydelige dokumenterede tandproblemer. Dette er § 166, stk. 1. 

§ 166 stk. 2 for patienter med Sjøgrens syndrom

Derudover yder Region Hovedstaden et særligt tilskud til tandpleje til personer, der på grund af Sjøgrens syndrom har betydelige dokumenterede tandproblemer.

§ 166 stk. 3 for patienter med sjældne medfødte sygdomme

Region Hovedstaden har også et særligt tilskud til voksne med sjældne medfødte sygdomme, der medfører omfattende tand- og kæbeproblemer.

Læs mere om sjældne tandsygdomme hos Odontologisk Videncenter 

​Læs mere om lovgrundlaget i Tandplejebekendtgørelsen 

Ansøg om tilskudstandpleje til §166 stk. 1, 2 og 3

Tilskuddet ydes til behandling hos praktiserende tandlæger, hvor den årlige egenbetaling i i 2023 udgør kr. 2.130
​ (sats reguleres én gang årligt pr. 1. januar).

Hent ansøgningsskema - ansøgningsskemaet gælder for både stk. 1, 2 og 3.

Vejledning for ansøgning vedr. stk. 3 kan du finde her.

Vejledning for ansøgning vedr. stk. 1 og 2 kan du se længere nede på siden.

Hent informationsbrev til patienter (pdf, åbner i ny fane).

Når egenandelen er afholdt skal regninger efterfølgende fremsendes elektronisk fra tandlægen via GLN/EAN: 5798 00102 1302.​

Det er vigtigt, at der tydeligt på regningen fremgår, hvilken patient regningen vedrører, samt hvilke tænder de enkelte poster vedrører.

Sådan ansøger du for stk. 1 og 2

  1. Udfyldt ansøgningsskema med ansøgers underskrift og dato for underskrift

  2. Udspecificér pris og behandlingsoverslag som indikerer væsentlige tandproblemer

  3. Tandlægefaglig begrundelse af overslaget med beskrivelse af, hvilken sammenhæng tandlægen ser mellem tandproblemerne og patientens cancerbehandling eller Sjøgrens Syndrom

  4. For patienter med Sjøgren der endnu ikke er visiteret ind i tilskudsordningen, skal der også fremsendes dokumentation for diagnosticering samt testresultater for både mund- og øjendele

  5. Tandlægejournal fra minimum 5 år før første cancerbehandling eller diagnose med Sjøgren blev stilet frem til dags dato

  6. For patienter med sjældne sygdomme skal relevant tandlægejournal for ansøgningen sendes ind

  7. Daterede røntgenbilleder fra før første cancerbehandling samt aktuelle daterede røntgenbilleder, der underbygger ansøgning og pris- og behandlingsoverslag
     
  8. For patienter med sjældne sygdomme skal relevante daterede røntgenbilleder for ansøgningen sendes ind.

Ansøgningen behandles, når det ovenstående materiale er modtaget. 

Oplys hvis noget af ovenstående er umuligt at fremsende. Det kan fx være patienten ikke har været ved tandlæge i årevis evt. op til cancerbehandlingen, og der derfor ikke findes tandlægejournal eller røntgenbilleder fra tidligere. ​ ​

Ansøgningen, dokumentation, behandlingsforslag etc. sendes til:
Rigshospitalet, Tilskudsordningerne
Afsnit 5811
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Visitationen foregår på baggrund af det fremsendte materiale.​

Kontakt tilskudsordningen

Du kan finde tilskudtandplejens kontaktinformationer under kontakt

​Klage

Vil du klage over det tandarbejde din praktiserende har udført på baggrund af bevilling til tandarbejde, eller hvis din tandlæge har lavet tandarbejde på dig som du selv har betalt og ikke har oplyst dig om ansøgningsmulighederne, er det ikke noget Tilskudsordningerne behandler. 

Du ska​l henvende dig til klageinstansen ved Region Hovedstaden​​​


Redaktør