Ofte stillede spørgsmål

Her finder du informationer om dit genoptræningsforløb under og efter din indlæggelse på hospitalet.

Her kan du få svar på følgende spørgsmål:​​

​Hvad er genoptræning?

Genoptræning omfatter træning af kroppens funktioner og træning af dagligdags aktiviteter.

Formålet med genoptræning​

Formålet med genoptræningen er så vidt muligt at få dig til at kunne klare det samme, som du kunne, før du blev syg. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, er målet at få dig til at klare så meget som muligt selv. Det kan være, at du får brug for forskellige hjælpemidler. I de tilfælde vil du lære, hvordan du skal bruge hjælpemidlerne. 

 

​Genoptræning under indlæggelse

Sådan påbegyndes genoptræningen

Når du bliver indlagt på Rigshospitalet, vurderer en læge på den afdeling, hvor du er indlagt, om du har behov for fysio- og ergoterapeutisk genoptræning og behandling. Hvis du har et behov henviser lægen dig til genoptræning i Afdeling for Ergo- og Fysioterapi. Derefter vil en fysio- og/eller ergoterapeut kontakte dig, og I vil sammen lægge nogle mål og en plan for genoptræningen. 

Hvor foregår genoptræningen under indlæggelse?

Genoptræning under indlæggelse på hospitalet foregår enten på det sengeafsnit, hvor du er indlagt, eller i træningslokaler.

Indholdet i genoptræningsforløbet 

I behandlingen er der fokus på almindelig styrke- og smidighedstræning af muskler og led, og på hvordan du kan håndtere de udfordringer, du kan møde i hjemmet, på arbejdet og i andre daglige situationer. Derfor tilrettelægges indholdet i genoptræningen individuelt efter dine behov. Hvis du har behov for hjælpemidler, lærer vi dig, hvordan du skal bruge hjælpemidlerne. 

Hvor lang tid skal jeg afsætte til hver træning?

Det er individuelt, hvor lang tid træningen tager, men som regel skal du regne med ½ - 1 time. Dette aftales med din fysio- eller ergoterapeut.


Ambulant genoptræning

Transport 

Som hovedregel skal du selv sørge for transport til og fra træning. Der kan dog være enkelte undtagelser, hvis lægen skønner, at du har behov for transport til træning. 

Hvad skal jeg have med til genoptræning? 

Det er vigtigt, at du har noget tøj på, som du kan bevæge dig i. Hvis du skal træne med din arm, er det en god idé at have en ærmeløs eller løs trøje på. Hvis du skal træne med dit ben, er det vigtigt at have godt fodtøj løst tøj eller eventuelt shorts på.

Bad 

For ambulante patienter er der i nogle tilfælde mulighed for at tage bad efter træning. Hør nærmere hos din ergo- eller fysioterapeut.  Du skal selv medbringe sæbe og håndklæde.

Hvad er egentræning?

Egentræning betyder, at lægen vurderer, at du selv kan klare genoptræningen efter udskrivelse eller ved afslutningen af et ambulant forløb. Du vil af fysio- og/eller ergoterapeuterne på hospitalet blive instrueret i, hvilke øvelser du skal udføre derhjemme, og samtidig få udleveret relevant skriftligt materiale. ​

Genoptræning efter udskrivelse

Ved hver udskrivelse fra hospital eller ambulant behandling skal der tages stilling til, om du har behov for genoptræning. Hvis lægen skønner, at du har behov for genoptræning efter din udskrivelse, udarbejder afdelingen i samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende en genoptræningsplan. Indholdet vil blive gennemgået med dig, inden du bliver udskrevet.

I genoptræningsplanen skal der i første omgang tages stilling til, om du skal have:

·         Almen genoptræning som foregår i den kommune, hvor du bor

·         Specialiseret genoptræning der foregår på hospitalet

·         Specialiseret rehabilitering som foregår i den kommune, hvor du bor eller hos en privat leverandør af specialiseret rehabilitering.

Læs mere om de tre muligheder her samt hvad en genoptræningsplan indeholder.  

 

Kan jeg selv vælge, hvor jeg vil gå til genoptræning? 

Hvis lægen på hospitalet har vurderet, at du har behov for almen genoptræning, kan du vælge at genoptræningen skal foregå i en anden kommune end din bopælskommune. Du skal i så fald aftale det med din bopælskommune. 

 

Hvis lægen på hospitalet har vurderet, at du har behov for specialiseret genoptræning på hospitalet, kan du vælge, at genoptræningen skal foregå på et af Region Hovedstadens andre hospitaler. Du skal i så fald aftale det med cheflægen på den afdeling, hvor du har været indlagt.  Redaktør