​​​​​​

Lymfødem

Behandlingen af sekundært lymfødem på Rigshospitalet varetages af specialuddannede fysioterapeuter i Lymfødemambulatorium, afsnit 3001, Afdeling for Ergo- og Fysioterapi.

Hvad er lymfødem?

Hvis lymfesystemet er beskadiget, bliver lymfevæsken ikke transporteret væk i tilstrækkelig omfang, og der kan opstå en hævelse, som kaldes et lymfødem.

Der skelnes mellem primært og sekundært lymfødem:

Primært lymfødem
opstår pga. misdannelser i eller mangelfuld udvikling af lymfesystemet. Hævelsen ses oftest i teenageårene eller i 30-40 års alderen. I sjældne tilfælde ses primært lymfødem ved fødslen.

Ved mistanke om primært lymfødem skal du henvende dig til din egen læge.

Primært lymfødem behandles på Dermatologisk afdeling og Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital.

Sekundært lymfødem
opstår hvis lymfesystemet er beskadiget f.eks. efter operation og/eller strålebehandling. Det kan f.eks. være i en arm efter operation for brystkræft, hvor lymfekirtler i armhulen er fjernet eller i et ben efter operation i underlivet, hvor der er fjernet lymfekirtler i lysken.

I den vestlige verden opstår de fleste tilfælde af sekundært lymfødem som senfølger til kræftbehandling. Hævelsen kan både optræde lige efter behandlingen eller flere år efter. 

Sekundært lymfødem behandles i Afdeling for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet.

Tegn p lymfdem

De første symptomer på lymfødem kan være hævelse, tyngde- og spændingsfornemmelse, ubehag, snurren, smerte eller stivhed i den kropsdel, der er ramt.

Et lymfødem er ikke farligt, men kan give store gener, hvis det ikke behandles.

I forbindelse med operation og kemoterapi, kan du opleve en forbigående hævelse, der ikke nødvendigvis er tegn på lymfødem.

Hvis du får tegn på lymfødem?
Hvis du har en sygehistorie med kræft og oplever symptomer på lymfødem, skal du kontakte en læge fra din afdeling på Rigshospitalet. Hvis du ikke længere er tilknyttet en afdeling, skal du henvende dig til den afdeling, hvor du tidligere var tilknyttet.

Lægen sender en elektronisk henvisning til fysioterapeuterne i Lymfødemambulatoriet, Rigshospitalet, afsnit 3001.

Behandlingsforløb

Forundersøgelse
Når vi modtager henvisningen fra din læge, sender vi dig inden 7 dage en indkaldelse til forundersøgelse.

Hvis du ønsker behandling på et andet hospital, skal du informere om det ved indkaldelsen til forundersøgelse. 

Til forundersøgelsen får du information om lymfødem og behandlingsmuligheder.

Lymfødemterapeuten måler og undersøger dit ødem og vurderer, om det kræver behandling. Forundersøgelsen tager ca. 60 minutter.  

Download pjecer om træning og selvdrænage​​
​​​​Behandling
Kræver dit lymfødem behandling bliver du efter forundersøgelsen indkaldt. Hvis der er lang ventetid, bliver du tilbudt behandling på et andet hospital eller sat på venteliste. 

Formålet med fysioterapeutisk lymfødembehandling er at mindske dit lymfødem og give dig mulighed for at leve bedre med dit lymfødem. 

Lymfødembehandlingen bliver individuelt tilrettelagt og afhænger af lymfødemets placering, stadie og af hvordan du reagerer på behandlingen.  

Behandlingen begynder oftest med et intensivt forløb med behandling flere gange ugentligt. Herefter fortsætter en mindre intensiv vedligeholdelsesbehandling indtil du modtager dit kompressionshjælpemiddel , i alt ca. 2-6 uger. 

Efter behandling indkaldes du til en ½ års kontrol, hvorefter forløbet bliver afsluttet.

Lymfødembehandling kan bestå af flere indsatser, der supplerer hinanden og giver det bedste resultat: 

  • Lymfedrænage
  • Bandagering
  • Deep oscillation, lymfepresse eller kinesiotape
  • Kompressionshjælpemiddel
  • Fysisk aktivitetRedaktør