Ofte stillede spørgsmål

​​Her finder du informationer og svar på spørgsmål om dit genoptræningsforløb, før og efter din indlæggelse på hospitalet.

​Her kan du finde svar på følgende spørgsmål

​Hvad er genoptræning?

Genoptræning kan både være træning af muskler og led, hjælp til genvindelse af f.eks. nedsat gangfunktion, eller træning i at klare almindelige daglige gøremål. ​​

Formålet med genoptræning

Formålet med genoptræningen er så vidt muligt at få dig til at kunne klare det samme, som du kunne, før du blev syg. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, er målet at få dig til at klare så meget som muligt selv. Det kan være, at du får brug for forskellige hjælpemidler. I de tilfælde vil du lære, hvordan du skal bruge hjælpemidlerne. ​

Sådan påbegyndes genoptræningen

Når du bliver indlagt på Rigshospitalet, vurderer en læge på den afdeling, hvor du er indlagt, om du har behov for fysio- og ergoterapeutisk genoptræning og behandling. Hvis du har et behov henviser lægen dig til genoptræning i Afdeling for Ergo- og Fysioterapi. Derefter vil en fysio- og/eller ergoterapeut kontakte dig, og I vil sammen lægge nogle mål og en plan for genoptræningen. ​

Hvor foregår genoptræningen under indlæggelse?

Genoptræning under indlæggelse på hospitalet foregår enten på det sengeafsnit, hvor du er indlagt eller i Afdeling for Ergo- og Fysioterapis træningslokaler. Behandlingsstedet afhænger af, hvilke genoptræningsbehov du har.​

Indholdet i genoptræningsforløbet 

I behandlingen er der fokus på almindelig styrke- og smidighedstræning af muskler og led, og på hvordan du kan håndtere de udfordringer, du kan møde i hjemmet, på arbejdet og i andre daglige situationer. Derfor tilrettelægges indholdet i genoptræningen individuelt efter dine behov. Hvis du har behov for hjælpemidler, lærer vi dig, hvordan du skal bruge hjælpemidlerne. ​

Hvor lang tid skal jeg afsætte til hver træning?

Det er individuelt, hvor lang tid træningen tager, men som regel skal du regne med ½ - 1 time. Dette aftales med din fysio- eller ergoterapeut.​

Hvad skal jeg have med til træning? 

Det er vigtigt, at du har noget tøj på, som du kan bevæge dig i. Hvis du skal træne med din arm, er det en god idé at have en ærmeløs trøje på. Hvis du skal træne med dit ben, er det vigtigt at have godt fodtøj og eventuelt shorts på. ​​

Bad 

For ambulante patienter er der i nogle tilfælde mulighed for at tage bad efter træning. Hør nærmere hos din ergo- eller fysioterapeut. ​Du skal selv medbringe sæbe og håndklæde. ​​

Transport 

Som hovedregel skal du selv sørge for transport til og fra træning. Der kan dog være enkelte undtagelser, hvis lægen skønner, at du har behov for transport til træning. ​

Hvad er egentræning?

Egentræning betyder, at lægen vurderer, at du selv kan klare genoptræningen efter udskrivelse eller ved afslutningen af et ambulant forløb. Du vil af fysio- og/eller ergoterapeuterne på hospitalet blive instrueret i, hvilke øvelser du skal udføre derhjemme, og samtidig få udleveret relevant skriftligt materiale.​

Hvor kan/skal jeg træne efter udskrivelse? 

Hvis lægen på hospitalet vurderer, at du har behov for genoptræning efter udskrivelse, udfylder hospitalets personale en genoptræningsplan, som du får med hjem. Der sendes samtidig en kopi af genoptræningsplanen til din bopælskommune. 
På genoptræningsplanen vil lægen krydse af, om du skal have almen genoptræning, som foregår i din bopælskommune, eller om du skal have specialiseret ambulant genoptræning, som foregår på Rigshospitalet.

Alt efter om du har behov for almen genoptræning eller specialiseret ambulant genoptræning, vil du blive kontaktet af enten din bopælskommune eller af Rigshospitalet med henblik på at aftale, hvornår genoptræningen kan starte.​

Hvad er en genoptræningsplan?

En genoptræningsplan indeholder oplysninger om dine personlige data, behandlingsdiagnose og genoptræningsbehov. 

Kan jeg selv vælge, hvor jeg vil gå til genoptræning? 

Hvis lægen på hospitalet har vurderet, at du har behov for almen genoptræning, kan du vælge at genoptræningen skal foregå i en anden kommune end din bopælskommune. Du skal i så fald aftale det med din bopælskommune. 

Hvis lægen på hospitalet har vurderet, at du har behov for specialiseret genoptræning på hospitalet kan du vælge, at genoptræningen skal foregå på et af Region Hovedstadens andre hospitaler. Du skal i så fald aftale det med den ledende overlæge eller den ledende terapeut (find kontaktoplysninger her). 
Redaktør