Afdeling for Ergo- og Fysioterapi som uddannelsessted

​Afdeling for Ergo- og Fysioterapi er klinisk undervisningssted for både ergo- og fysioterapeut studerende fra Professionshøjskolen Metropol i København. Afdelingen modtager årligt omkring 160 studerende.

​Rigshospitalet er et universitetshospital, hvor du som indlagt eller som pårørende, kan møde studerende på de afsnit, hvor du er indlagt, eller i de ambulatorier du besøger. Den studerende er i den første tid hovedsagelig observerende og bliver efterhånden i stand til at overtage interventionen under supervision af den kliniske underviser. ​

En afdeling – to undervisningssteder

Afdeling for Ergo- og Fysioterapii har to matrikler: en på Blegdamsvej og en i Glostrup. Afdelingen har kliniske undervisere i både ergo- og fysioterapi ansat, som hver underviser 3-5 studerende ad gangen. På nuværende tidspunkt modtages der dog kun ergoterapeutstuderende på Glostrup matriklen. De studerende er i Afdelingen i perioder af 1-10 ugers varighed afhængigt af, hvor langt de er i uddannelsen.

Formålet med de kliniske undervisningsforløb 

Formålet med de kliniske undervisningsforløb er at give henholdsvis ergo- og fysioterapeutstuderende kompetencer inden for deres respektive faglige område til at undersøge og behandle patienter og styrke sammenhængen mellem teori og praksis.

I den forbindelse modtager de studerende undervisning, vejledning og supervision med henblik på udvikling af professionelle kundskaber og kompetencer. Der undervises i den teori, der ligger til grund for de forskellige behandlingsmetoder og i anvendelsen af de enkelte behandlingsmetoder, der er relevante for den enkelte patient. Den kliniske underviser er løbende med de studerende og observerer patientbehandlinger. 

Sammen med den kliniske underviser reflekterer den studerende over og tilpasser behandlingen, således at den studerende bliver i stand til at vælge og argumentere for den rette behandling af og tilgang til patienten. De studerende indgår desuden i samarbejde med andre professioner med henblik på at opnå et så optimalt forløb for patienten som muligt.  ​

Klinisk undervisning

Den pædagogiske tilgang i den kliniske undervisning er, at de studerende reflekterer over og kobler teori og praksis, samt får forståelse for egne kompetencer. Forløbenes undervisning og vejledning består hovedsageligt af: 

  • Vejledning i og feedback på undersøgelse og behandling 
  • Vejledning i patientkontakt 
  • Teoretisk undervisning koblet i relation til patienternes problemstillinger
  • Introduktion til gældende instrukser vejledninger og politikker for patientbehandling, som alle er udarbejdet på baggrund af aktuel evidensbaseret viden

De studerende skal:

  • Opstille læringsmål for det kliniske undervisningsforløb
  • Opstille mål for behandlingen
  • Registrere og dokumentere patientbehandlinger
  • Udarbejde skriftlige refleksioner over undersøgelse og behandlinger
  • Afslutte længerevarende forløb med en klinisk eksamen, hvori undersøgelse og behandling af en patient indgår​​​
  • Evaluere det kliniske forløb skriftligt
Redaktør