INTERACT- fysisk træning til børn og unge indlagt med kræft

​INTERACT projektet undersøger effekterne af tidlig iværksat træning til alle børn og unge i behandling for kræft på Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital.

Målgruppe

Børn og unge, i alderen 6-18 år, i behandling med kemo- og/eller stråleterapi indlagt på Rigshospitalet, AUH eller OUH.

Ny viden

INTERACT ønsker at vise, at børn og unges fysiske funktion og muskelstyrke ikke blot kan bevares, men forbedres, gennem seks måneders fysisk træning under indlæggelse og i hjemmet. 

Dette studie vil være det hidtil største effektstudie (randomiseret og kontrolleret studie) på denne målgruppe og vil bidrage til den eksisterende forskning, og kliniske arbejde, ved at påvise effekter af en struktureret, omkostningslet og impleménterbar træningsintervention. Denne intervention vil kunne bruges under behandling for alle typer kræft – både på hospitalet og i hjemmet.

Baggrund og formål

Fremskridt i behandlingen af børn med kræft har medført at 85% overlever. Dog udvikler langt størstedelen af de kræftbehandlede børn senfølger, blandt andet svagere og mindre udholdende muskler; væsentlige byggesten for et aktivt og socialt hverdagsliv og et biologisk fundament, som, såfremt det ikke genopbygges, kan have langsigtede invaliderende konsekvenser blandt andet i form af inaktivitet, nedsat livskvalitet og livsstilssygdomme.

Behandlingsmålet er derfor at bevare normalitet, så børnene kan genindtræde i et normalt hverdagsliv med fysisk aktivitet på lige fod med deres kammerater, efter endt kræftforløb.

Formålet med dette randomiserede, kontrollerede studie er derfor  at udforske effekterne af en 24-ugers træningsintervention, ”integrative neuromuscular training”, på børn og unge med kræft sammenlignet med en kontrolgruppe.

INTERACT er påbegyndt i januar ’21, og forventes afsluttet december 2023. Aarhus Universitetshospital er indgået i studiet i marts ’21 og Odense Universitetshospital forventes at indgå i slutningen af ’21.

​​Artikler og omtale

​Motions- og muskeltræning skal mindske risikoen for alvorlige senfølger hos kræftramte børn og unge​​Redaktør