Operation for spiserørskræft

Operation for kræft i spiserøret (Cancer oesophagi)

Ved operationen fjernes spiserøret fra 5 cm over kræftknuden og ned til mavesækken, idet man medtager den del af mavesækken, hvor spiserøret slutter. Mavesækken omdannes herefter til et rør. Dette rør føres op gennem mellemgulvsmusklen på højre side inde i brysthulen. Derefter skabes en ny forbindelse i brysthulen eller på halsen mellem den øverste ende af spiserøret og maverøret.

Under operationen lægges plastikrør (dræn) inde i brysthulen og ved højtsiddende kræftknuder også på halsen. Drænene føres ud gennem siden og skal blive liggende til en røntgenundersøgelse en uge efter operationen har vist, at den nye forbindelse mellem spiserør og maverøret er helet. Herefter kan drænene fjernes.

I ugen efter operationen må du ikke spise eller drikke, men få ispiller og evt. tygge sukkerfrit tyggegummi. Den nødvendige ernæring, væske og medicin får du gennem en tynd plastikslange via blodet.

For at forhindre udspiling af maverøret lige efter operationen lægges en plastikslange (sonde) via det ene næsebor ned i maverøret. Denne sonde er syet fast på næsen for at undgå, at den fjernes ved et uheld. Sonden fjernes når røntgenundersøgelsen viser, at det nye spiserør er helet.

Trods de mange undersøgelser du har været igennem inden operationen, kan man risikere, at kræftsygdommen ved operationen er så udbredt, at man må opgive at fjerne kræftknuden. I mange tilfælde vil det så være muligt at behandle sygdommen med kemoterapi og strålebehandling.

For at afhjælpe synkeproblemerne kan der ofte nedlægges et rør indvendigt i spiserøret gennem kræftknuden, så der kommer passage.


Ubehag og komplikationer

Der er tale om en omfattende operation med åbning af bughulen, brysthulen i højre side. Ved en højtsiddende kræftknude foretages også operation på halsen.

Smerter

Smerter kan ikke helt undgås efter operationen, men de fleste har god smertedækning af et epiduralkatheter (et tyndt plastikrør - orientering om dette får du af narkoseafdelingen). Og hvor det ikke kan anvendes, bruger vi i stedet andre former for smertestillende midler, så du både kan trække vejret rigtigt, hoste og komme ud af sengen – det sidste er meget vigtigt for at få lungerne udfoldet og komme i gang igen efter operationen.


Kvalme og træthed

Kvalme og træthed generer mange efter operationen, men vi tilbyder medicin mod kvalmen.


Blødninger

Blødning fra store blodkar i brysthulen eller i bughulen kan gøre blodtransfusion nødvendig, og i enkelte tilfælde kan en ny operation blive nødvendig for at standse en blødning, som ikke vil gå i ro af sig selv. I nogle tilfælde kan blødning fra milten gøre det nødvendigt at fjerne milten.


Fasteperiode

Utæthed af den nye forbindelse mellem spiserøret og maverøret kan forlænge fastetiden med en til to uger. I nogle tilfælde kan en ny operation blive nødvendig for at få forbindelsen til at hele.


Blodpropper i benene

Blodpropper i benene eller i lungerne kan i sjældne tilfælde opstå i efterforløbet af alle større operationer. Forebyggende giver vi blodfortyndende medicin som indsprøjtning under hele indlæggelsen, og du får støttestrømper på for at forebygge blodpropper. Det er dog vigtigt, at du så hurtigt som muligt kommer op at sidde og op at gå efter operationen. Personalet vil naturligvis hjælpe dig i starten, hvor det kan være vanskeligt især pga. drænene i siden af brystkassen.


Betændelse

Betændelse i operationssår forekommer. Det er som regel nødvendigt at rense såret i fuld bedøvelse. En forlængelse af indlæggelsen med to til tre uger er som regel nødvendig. Betændelse er hyppigst hos patienter, som har sukkersyge eller er svækkede af andre grunde.


Føleforstyrrelser

Føleforstyrrelser i et område omkring operationsarret på brystkassen især fortil er meget almindeligt og skyldes tryk på ribbensnerverne under operationen. Denne kombination af dødhedsfornemmelse og overfølsomhed for berøring aftager som regel i løbet af nogle uger, men kan bestå i måneder og hos op mod 5% blive så alvorlige, at medicinsk behandling og blokader bliver nødvendig for at dæmpe disse ”nervesmerter.”


Nerveforstyrrelser

Beskadigelse af lymfegangen og nerveskader inde i brysthulen: Nerverne til højre eller venstre stemmebånd kan beskadiges, hvilket medfører hæshed og en læsion af nerven til mellemgulvsmusklen giver nedsat lungefunktion efter operationen. Læsion af lymfegangen kan af og til hele af sig selv, men det medfører, at drænene ikke kan fjernes, så længe der siver lymfe ud. Ofte er en ny operation nødvendig for at standse tabet af lymfe.


Forløbet på længere sigt afhænger af, hvor udbredt kræftsygdommen er ved operationen. Hvis kræftknuden ikke er vokset igennem til omgivelserne, og der ikke er spredning til lymfeknuderne, som fjernes ved operationen, vil ca. 70% blive helbredt.

Rekreation

Det kan tage op mod tre måneder at komme sig efter den store operation. Du skal ligge med højt hovedgærde, når du sover for at forhindre sure opstød og tage syrenedsættende medicin. Maverøret vil efterhånden kunne rumme større måltider adgangen, men det første halve års tid må du spise små hyppige måltider.

Efterkontrol

Du kommer til kontrol i vores ambulatorium. Herefter skal du fortsætte kontrol hos  egen læge.

Vejledning

​Se også vores vejledningsmateriale til patienter og pårørende.​​

​​


Redaktør