Lungeoperation (thorakotomi)

Sådan foregår operationen

En lungeoperation​ foregår i fuld bedøvelse. Man får adgang til brysthulen mellem to ribben, typisk mellem det 5. og 6. ribben, og må gennemskære en eller flere muskler, afhængig af hvor meget plads der er brug for. Ribbenene presses fra hinanden, men det er sjældent nødvendigt at fjerne et ribben. Efter at den egentlige operation er foretaget, anbringes et eller flere dræn (plastikslanger), som føres ud gennem siden og tilsluttes en drænboks. Ribbenene sys sammen og såret lukkes med selvopløselig tråd. Drænene bliver fjernet, når væske og blod er kommet ud, og når lungen er blevet tæt og har foldet sig ud. Dette varer som regel 2-5 dage, men i nogle tilfælde kan det vare længere.

Ubehag og komplikationer

Smerter kan ikke helt undgås efter operationen, men de fleste har god smertedækning af et epiduralkatheter - et tyndt plastikrør. Hvor det ikke kan anvendes, bruger vi i stedet andre former for smertestillende midler, så du både kan trække vejret rigtigt, hoste og komme ud af sengen. Det sidste er meget vigtigt for at få lungerne udfoldet og komme i gang igen efter operationen.

Mange oplever kvalme og træthed efter operationen. Vi tilbyder medicin mod kvalmen, og det er vigtigt at drikke og spise tilstrækkeligt til, at sårhelingen kan forløbe bedst muligt.

Blødning fra lungen og de store blodkar omkring lungeroden kan gøre blodtransfusion nødvendig. I enkelte tilfælde kan en ny operation blive nødvendig for at standse en blødning, der ikke vil gå i ro af sig selv eller for at udtømme blod, som har samlet sig i brystkassen.

Langvarig utæthed af lungen, dvs. mere end en uges tid, kan medføre, at et eller flere af drænene ikke kan fjernes. Her kan ny operation kan blive nødvendig. Vurderer lægerne, at det ikke er muligt at tætne lungen ved ny operation, kan du blive udskrevet med dræn til fortsat pasning ved hjemmesygeplejerske og kontrol i vores ambulatorium.

Blodpropper i benene eller i lungerne kan i sjældne tilfælde opstå efter større operationer. For at forebygge dette giver vi blodfortyndende medicin som indsprøjtning under hele indlæggelsen, og du får også støttestrømper på. Det er dog vigtigt, at du så hurtigt som muligt efter opreationen kommer op at sidde og op at gå. Personalet vil naturligvis hjælpe dig i starten, hvor det kan være vanskeligt, især pga. drænene i siden af brystkassen.

Betændelse i operationssåret forekommer, men er ret sjældent ved lungeoperationer. Hvis det sker, er det som regel nødvendigt at åbne hele operationssåret, rense brysthulen og genanlægge drænene. En forlængelse af indlæggelsen med 2-3 uger er som regel nødvendig. Betændelse er hyppigst hos patienter, som har sukkersyge eller er svækkede af andre grunde.

Føleforstyrrelser i et område omkring operationsarret, især fortil, er meget almindeligt og skyldes tryk på ribbensnerverne under operationen. Denne kombination af dødhedsfornemmelse og overfølsomhed for berøring aftager som regel i løbet af nogle uger, men kan for nogle vare i måneder. Hos op mod 5% kan de blive så alvorlige, at medicinsk behandling og blokader bliver nødvendige for at dæmpe disse ”nervesmerter.”

Sjældne komplikationer

Beskadigelse af lymfegangen og nerveskader inde i brysthulen.

Nerverne til højre eller venstre stemmebånd kan beskadiges, hvilket medfører hæshed. En læsion af nerven til mellemgulvsmusklen giver nedsat lungefunktion efter operationen. Læsion af lymfegangen kan af og til hele af sig selv, men det medfører, at drænene ikke kan fjernes, så længe der siver lymfe ud. Desuden er det nødvendigt at faste for at nedsætte lymfedannelsen. Ofte er en ny operation nødvendig.

Rekreation

Der vil være nogen ømhed i operationsarret i 4-6 uger efter operationer i brysthulen. Nogle patienter har de første par uger efter operationen behov for en Morfin-tablet eller lignende til natten for at kunne sove igennem. De fleste kan dog klare sig med almindelige smertestillende midler, eksempelvis Brufen og Panodil.

Det er vigtigt at få motion og frisk luft samt holde maven i gang, især hvis du fortsat er nødt til at tage smertestillende midler som Morfin hjemme.

De fleste vil kunne genoptage deres arbejde efter 1 måneds tid, men det afhænger af, hvor fysisk krævende arbejdet er. Kræver arbejdet tunge løft, kan der gå op til 3 måneder, før man kan klare arbejdet som før, og derfor har mange gavn af at begynde arbejdet på halv tid.

De fleste kommer til kontrol i vores ambulatorium ca. 10 dage efter udskrivelsen, hvor der vil være lejlighed til at tale om genoptagelsen af den normale dagligdag. Andre kommer til kontrol på hjemsygehuset. 


Denne side som pdf​​


Redaktør