Kikkertoperation i brysthulen (torakoskopi)

Sådan foregår undersøgelsen

Ved torakoskopi/VATS (video assisted thorascopic surgery) føres en kikkert ind gennem et lille hul mellem ribbenene. Gennem yderligere to små huller i nogle centimeters afstand kan man tage prøver af organerne i brysthulen eller fjerne det syge lungevæv. Operationen foregår i fuld bedøvelse.

Der indlægges altid mindst et dræn i siden af brystkassen ved afslutningen af operationen, for at lungen kan folde ud, og for at væske og blod ikke skal samles i brysthulen. Det er oftest muligt at fjerne drænet en til to dage efter operationen. Sårene sys med opløselig tråd, men tråden ved drænet skal fjernes. Dette gøres ved den ambulante kontrol efter udskrivelsen eller hos egen læge.

Man kan tage brusebad allerede dagen efter operationen. Undgå direkte sol i operationssåret i 6-12 måneder.

Der kan gå fire til fem dage, før der er svar på prøverne, men nogle gange er det muligt at give et foreløbigt svar (frysemikroskopi) umiddelbart efter operationen.

Ubehag og komplikationer

Smerterne efter operationen kan som regel afhjælpes med smertestillende tabletter. Smerterne aftager, når drænet er fjernet.

Man må forvente nogen ømhed i en uges tid. Det er ikke altid muligt at få tilstrækkeligt overblik over brysthulen med torakoskopet, og så bliver det nødvendigt at åbne brystkassen mellem to ribben for at foretage den planlagte undersøgelse/operation.
Se også lungeoperation

Ved alle operationer med torakoskopet kan der forekomme blødning, som kræver blodtransfusion. Der kan opstå problemer med at få lungen til at folde ud eller blive tæt efter operationen, så det bliver nødvendigt at bibeholde drænene i i nogle dage. I sjældne tilfælde er det nødvendigt at foretage en ny operation for at tætne lungen og holde den udfoldet.

Opstår der rødme og hævelse omkring operationsarret, bør du søge læge, da det kan være udtryk for infektion.

Efter en torakoskopi vil man ofte kunne genoptage sit arbejde, når man har været til kontrol i vores ambulatorium ca. en uge efter udskrivelsen.

Patienter med cyster i lungen, som har givet spontant sammenfald af lungen, kan behandles med dræn uden operation. Risikoen for nyt sammenfald af lungen er da over 30 %. Har der været flere tilfælde af spontant sammenfald af lungen, er risikoen for nyt sammenfald (recidiv) endnu højere. Derfor anbefaler vi, at cysterne fjernes, og det kan som regel gøres ved en torakoskopisk operation. Herved reduceres risikoen for recidiv til ca. 5 %.

Læs mere


Redaktør