Skandinavisk Center for behandling af lungehindekræft

Hjertecentrets lungekirurgiske sektion er Skandinavisk Center for behandling af lungehindekræft

Rigshospitalet er det første skandinaviske center for behandling af mesotheliom (lungehindekræft). Årsagen til dette er en erkendelse af at resultaterne for behandling af denne kræftform har været dårlige igennem mange år. Ny viden har imidlertid vist at en kombination af nye behandlingsformer vil give bedre resultater.

Som foreløbig det eneste center i Skandinavien  tilbyder Rigshospitalet denne nye form for behandling i et samlet patientforløb, som er et resultat af et samarbejde mellem flere specialer:

 

  • Tværfaglig udredningsgruppe bestående af lungemediciner, klinisk fysiolog og lungekirurg.
  • For- og efterbehandling med kemoterapi/stråleterapi (onkologi)
  • Extensiv lungekirurgisk behandling hvor begge lungehinder evt. hele lungen, lymfeknuder, mellemgulvs-muskel og evt. hjertesæk fjernes.
  • Udredning og efterkontrol med PET-CT skanning (ny form for avanceret skanning).

Henvisning 

Henvisning af patienter med mesotheliom (lungehindekræft) kan foretages af speciallæger ved indsendelse af henvisning til :

 

Sekretær Lone Berg
Tlf. 3545 2517,
Fax. 3545 2182


eller til


Sektionsleder: overlæge Jesper Ravn
Tlf. 3545 1173,
Fax: 3545 2182
Mail: 
 


Thoraxkirurgisk klinik RT 2152

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

2100 København Ø


 

Redaktør