Forskning i klassisk thoraxkirurgi

Forskningen inden for klassisk thoraxkirurgi har fokus på værdien af kemo- og stråleterapi i forbindelse med operation for lungekræft, diagnose af lungekræft, behandling af kræft i spiserøret, behandling af tragtbryst, medfødte misdannelser i lungerne og kirurgisk behandling af rygerlunger.
​Tværfagligt samarbejde
Vi lægger stor vægt på tværfaglige forsknings- og udviklingsprojekter med involvering af onkologisk, klinisk fysiologisk og røntgenafdeling samt skandinavisk samarbejde.


Supplerende stråle- og kemoterapi til patienter med lungekræft
Afdelingen er primus motor for to større skandinaviske forsøg. Der er derudover etableret en endnu beskeden biobank, som i fremtiden kan rumme alle patienter med de hyppigste former for lungekræft. 


Mesotheliom
Afdelingen har skandinavisk funktion for den kirurgiske behandling af lunge-hindekræft. I samarbejde med onkologisk afdeling undersøges værdien af trimodal-behandling (kemo-, operation og radioterapi) i protokoleret design. 


Oesophagus
Afdelingen har tradition for en stor endoskopisk palliativ indsats hos patienter med inoperabel lunge- og oesophaguscancer og har et samarbejde med industrien omkring udvikling af nye stenttyper. 


Diagnostic
Samarbejde med PET-CT scanningsenheden: Der undersøges PET-værdi i den diagnostiske, operative og onkologiske fase ved almindelig lungekræft og mesotheliom. 


Områder med særligt fokus
Tragtbryst, medfødte lungeanomalier og rygerlunger.​


Redaktør