Forskning i Thoraxkirurgisk Klinik

​Forskning og udvikling ved Thoraxkirurgisk Klinik er en integreret del af den kliniske hverdag.​​

​Ny viden giver bedre behandling

Ambitionen er at kunne bidrage med relevant ny viden dels på nationalt niveau, hvor vores afdeling dækker 45 % af den danske befolkning, og hvor vi anser os for at være førende i Denmark, men også på internationalt niveau, hvor afdelingen med hensyn til visse spidskompetencer kan måle sig med de bedste centre i Europa.

Den løbende kliniske udvikling sigter på at implementere nye og forbedrede behandlingsmetoder i klinikken og herefter monitorere resultaterne efter indførelsen i klinikken. Typisk vil det dreje sig om implementering af nye kirurgiske procedurer, modificering af anerkendte metoder, logistisk optimering af behandlingsforløb eller optimeret per- og postoperativ medicinsk behandling.

Forskningens formål er at bidrage med ny viden og evidens, enten som en klinisk afprøvning i et prospektiv kontrolleret eller randomiseret design eller som hypoteseskabende projekter.

Resultatet er ukendt fra starten, men der formodes, at behandlingen på basis af den nye viden kan forbedres, eller at der kan skabes en bedre forståelse eller rationale til en given behandlings virkningsmekanisme, som kan pege på nye fremtidige muligheder.

Vigtig del af speciallægeuddannelsen

En forsknings- og udviklingsrelateret indsats er samtidig en vigtig del af uddannelsesforløbet på speciallægeuddannelsen. Det er afgørende med en videnskabelig skoling, som er basis og forudsætning for en evidensbaseret klinisk beslutningsproces. Dette gælder især de kirurgiske specialer, hvor en mere erfaringsbaseret tilgang til faget har været dominerende.

Erfaring er givetvis vigtig, men skal kombineres med evidens. Det er derfor afdelingens ambition, at de speciallæger, som uddannes, sideløbende skal have en forskningsuddannelse på minimum ph.d.-niveau. Fremtidens thoraxkirurgi skal også have en akademisk dimension.

Der er etableret en forskningsenhed ved afdelingen med 2-3 forskningssygeplejersker, 1 bioanalytiker, sekretærfunktion og løbende 3-4 ph.d.-studerende. Som regel coaches der årligt 6-8 studenter med bachelor- eller afgangsprojekter.

Samarbejdspartnere

Komplekse og ambitiøse forskningsprojekter kan ikke løftes af én afdeling alene, derfor er der etableret et netværk af samarbejdspartnere, som primært er Kardiologisk afd. B, Kardiologisk afd. på Gentofte Sygehus, Thoraxanæstesiologisk Klinik, Biokemisk og Klinisk Immunologisk afd., Blodbanken, Patologisk afd., Nuklearmedicinsk afd., Billeddiagnostisk afd. samt afd. for Eksperimentel Medicin og Kirurgi, Panum på Københavns Universitet.

En vigtig samarbejdspartner for visse projekter er det private erhvervsliv, hvor afdelingen forsøger konstruktivt at bidrage som seriøs samarbejdspartner til større sponsorerede multicenter forsøg.

Patienters deltagelse i kliniske forsøg

Denne overordnede prioritering af forskning og udvikling betyder for patienterne, at de som regel vil blive spurgt, om de vil deltage i et eller andet projekt. Mere end 50 % af patienter behandlet ved Thoraxkirurgisk Klinik indgår i forskellige kliniske forsøg.
​​​​​ 
Redaktør