Bedøvelse på Thoraxanæstesiologisk Klinik

Her kan du se nærmere beskrivelser af bedøvelser og behandlinger i forhold til forskellige undersøgelser og operationer.

​Lokal bedøvelse eller fuld bedøvelse

Langt de fleste af de undersøgelser og behandlinger vi udfører i Cardiologisk Laboratorium foretages i lokalbedøvelse.

 
Nogle af de indgreb, som vi foretager, udføres i fuld bedøvelse (anæstesi). Fuld bedøvelse anvendes til de fleste børn. Herudover anvendes anæstesi til de procedurer, hvor vi skønner det nødvendigt på grund af indgrebets karakter eller patientens tilstand. 

 
I en del tilfælde er der tale om ganske kortvarige bedøvelser. Det er tilfældet ved strømstød (DC konverteringer), i forbindelse med stødpacemaker implantation (IDC) og ved behandling af nogle hjerterytmeforstyrrelser. I disse tilfældet tilkaldes en anæstesilæge til at give bedøvelsen.

 
I andre tilfælde drejer det sig om planlagte eller akutte procedurer, hvor fuld bedøvelse skønnes hensigtsmæssig og nødvendig af den læge, der skal foretage indgrebet.

 

Når man skal bedøves – fra forberedelse til udskrivelse


 
Forberedelser
Før et indgreb bliver patienter tilset af en anæstesilæge. Anæstesilægen spørger til tidligere bedøvelser, undersøger patienten og planlægger anæstesimetoden. Metoden bliver efterfølgende forklaret for patienten. Vi tilstræber, at det er den læge, der skal give bedøvelsen, der tilser patienten inden indgrebet. 

 
Før bedøvelse skal man skal normalt faste > 6 timer. Dog må man drikke vand indtil 2 timer før. Det skyldes begrundet i risiko for opkastning og overløb af opkast i lungerne. Efter ønske giver vi en beroligende tablet med en smule vand ca. ½ time før procedurens start. Op til indgrevet bliver patienten hentet af en portør og transporteret i sin seng til Cardiologisk Ambulatorium.

 
I behandlingsrummet
Inden en patient ankommer til Cardiologisk Laboratorium, har personalet gjort stuen klar. Anæstesisygeplejersken har gjort udstyr klar til bedøvelse og overvågning, og sygeplejersken på Cardiologisk Laboratorium har forberedt selve proceduren. Det er rum med meget udstyr.

 
På Cardiologisk Laboratorium bliver patienten modtaget af personalet. Vi gennemgår papirer og journal og stiller kontrolspørgsmål til patienten om identitet.

 
Herefter kommer patienten ind i selve behandlingsrummet og bliver her placeret på et undersøgelsesleje, så vedkommende ligger behageligt. Hefter skal man have sat klistermærker på kroppen (EKG elektroder) til overvågning af hjerterytmen og en tut på en finger til at overvåge iltmætningen i blodet (pulsoxymeter). En nål bliver lagt i en blodåre (venflon) og tilkoblet et drop (væske). Under indgrebet bliver blodtrykket målet enten med en manchet omkring armen eller med en nål i en pulsåre.​

 
En bedøvelse indledes endelig med medicin i droppet. Under hele bedøvelsen er patienten konstant overvåget af anæstesilægen og / eller af anæstesisygeplejersken.

 
Efter indgreb - opvågning
Når et indgreb er overstået, bliver patienten vækket. Mange kan komme direkte op på sengestuen, men i nogle tilfælde er der behov for overvågning på intensivafdeling eller opvågningsstue. Under transporten til stuen bliver man ledsaget af en læge eller en sygeplejerske, som giver rapport til personalet på afdelingen om forløbet af proceduren og bedøvelsen.

 
Man må drikke og spise, så snart man er ordentlig vågen og har lyst. Vi råder til at starte med lidt vand eller saft og vente lidt med fast føde. Første gang man skal ud af sengen, skal man bede personalet om hjælp.

 
Bliver man udskrevet samme dag som indgrebet, råder vi, at man ikke er alene den første nat. Man må ikke føre bil eller betjene maskiner før dagen efter bedøvelsen.
 

Bedøvelse til børn

Hjertecentrets anæstesiafdeling bedøver børn til hjerte og lungekirurgiske operationer og til cardiologiske procedurer. Desuden bedøves til mindre procedurer, for eksempel til dr​ænanlæggelse og lignende.
 
​​​
Redaktør