Om Thoraxanæstesiologisk Klinik

​Klinikken er landets største thoraxanæstesiologiske klinik og kan varetage alle specialets områder. Klinikken er ansvarlig for et intensivafsnit med 19 senge og en operationsgang med 9 operationsstuer. 

Intensivafsnit​

I intensivafsnittet behandles ca. 2500 patienter om året. Intensivafsnittet er også støttefunktion for Hjertemedicinsk Kliniks intensivafsnit. En stor del af patienterne er indlagt efter hjerte- eller lungeoperationer, hvor en periode i respiratorbehandling er sædvanlig. Der er både tale om voksen- og børnepatienter helt ned til nyfødte. 

Der kommer også traumepatienter, som typisk er følger efter skud- og stiklæsioner, biluheld og arbejdsulykker.

Operationsafsnit

I den operative sektion er der 9 operationsstuer og 3 satellit-områder, hvor der dels laves undersøgelser og behandlinger af hjertepatienter via lysken, dels kikkertundersøgelse af spiserør og lunger.

Der er døgndækning til alle typer operationer i brystkassen hos børn og voksne. Det drejer sig bl.a. om akut operation for blodprop i hjertet, hjerte- og lungetransplantation, kniv- og skudtraumer og akut korrektion/afhjælpning af medfødt hjertesygdom.


I alt foretager klinikken ca. 6500 bedøvelser om året.
​​

Redaktør