Thoraxanæstesiologisk speciallægeuddannelse

​Thoraxanæstesiologisk klinik deltager i speciallægeuddannelsen i Region Hovedstaden samt Region Sjælland. Klinikken er eneste sted i Østdanmark, hvor de uddannelsessøgende læger kan undervises i thoraxanæstesi. 

​Alle kursister i Region Øst har et ophold på tre måneder i klinikken i løbet af deres hoveduddannelsesstilling. Klinikken modtager derfor årligt 24 kursister, som er under uddannelse til speciallæge i anæstesi.

Alle kursister får tildelt en hovedvejleder, som sørger for at uddannelsesprogrammet gennemføres. Speciallægerne på afdelingen fungerer som kliniske vejledere og vi prioriterer supervision på operationsstuen højt. Kursisten har altid en speciallæge med på operationsstuen.

Desuden deltager kursisterne i vagtberedskabet på Thoraxintensiv, hvor de har vagt sammen med en speciallæge.

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin​

Klinikken følger DASAIM's uddannelsesprogrammer med log-bog og evalueringssamtaler.
Læs mere om DASAIM's v​idereuddannelsesprogram


Redaktør