På vej mod et nyt Hjertecenter - Styrket samarbejde på tværs

​Som led i Hjertecentrets strategi og arbejde med værdibaseret sundhed iværksætter centret en række initiativer, der skal skabe bedre sammenhæng på tværs af klinikkerne og styrke udredningen og inddragelsen af patienterne.

​Der er en stor mængde af patienter i Thoraxkirurgisk og Hjertemedicinsk Klinik med fælles behov i udredning, information, pleje, medicinering og rehabilitering. Det er både tydeligt inden for iskæmisk hjertesygdom og inden for hjerteklapsygdom og medfødte hjertesygdomme.

Vi ønsker, at det også afspejles i Hjertecentrets organisering på tværs af klinikkerne. Derfor vil vi iværksætte en række initiativer, der har til formål at styrke samarbejdet mellem de hjertemedicinske og -kirurgiske specialer. Vi tror på, at det vil styrke kvaliteten i behandlingen og skabe mere sammenhæng i patientforløbet.

Fælles udredning og visitation

Det er individuelt, hvilken behandling der er bedst for den enkelte patient. I nogle tilfælde vil åben hjertekirurgi være det bedste behandlingsvalg, i andre tilfælde vil et kateterbaseret indgreb eller medicinsk behandling være det bedste. Det afhænger af patientens tilstand, behov og livssituation.

Vi ønsker at styrke samarbejdet omkring patienten, både på tværs af faggrupper og lægelige specialer. Derfor opretter vi i hjerteambulatoriet en fælles enhed for udredning og visitation af hjertepatienter.

Fælles sengeafsnit

For at samle patienter med samme behov etablerer vi nogle fælles sengeafsnit. Patienter med hjerteklapsygdomme bliver samlet i et fælles fysisk område på 15. sal, og patienter med iskæmisk hjertesygdom bliver samlet i et nabofællesskab på 14. sal. Tanken er, at vi skal arbejde henimod en fælles organisering af afsnittene på tværs af klinikkerne i 2019. 

Etableringen af de fælles afsnit betyder, at nogle sengeafnit skal flyttes. Denne oversigt viser, hvilke afsnit der er berørt, og hvordan det kommer til at se ud efter flytningen. Flytningen af sengeafnittene sker i august 2018.
Redaktør