Visioner og strategier

​Faglige visioner og strategier for Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdommes​ behandling, pleje, forskning og uddannelse.

​​​​​

Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdommes fag​lige vision

At være landets førende center for patienter med behov for højt specialiseret pleje og behandling af sygdomme i hjerte og lunger.

At tilbyde behandling, pleje, forskning og uddannelse på et kvalitetsniveau, der placerer centret i en førende position nationalt - og på niveau med de bedste internationalt - inden for

  • kardiologi
  • karkirurgi
  • infektionsmedicin
  • lungemedicin
  • thoraxkirurgi
  • thoraxanæstesiologi

​​

Strategier​ for Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme

Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme arbejder ud fra Region Hovedstadens og Rigshospitalets visioner og strategier. Lokale Hjertecenter-strategier og planer, der kan forankre og realisere de strategiske indsatsområder lokalt i centret, er under udarbejdelse.

Driftsmålstyring er under implementering, jf. regionens handlingsplan. På centerledelses- og afdelingsledelsesniveau arbejdes der med de af regionens driftsmål, der er relevante for centret, samt patientsikkerhedskritiske standarder. Indførelse af driftsmål i resten af centret er under planlægning.


Visioner og strategier

Redaktør