Visioner og strategier

​Faglige visioner og strategier for Hjertecentrets​ behandling, pleje, forskning og uddannelse.

​​​​​

Hjertecentrets fag​lige vision

At være landets førende center for patienter med behov for højt specialiseret pleje og behandling af sygdomme i hjerte og lunger.

At tilbyde behandling, pleje, forskning og uddannelse på et kvalitetsniveau, der placerer centret i en førende position nationalt - og på niveau med de bedste internationalt - inden for

  • kardiologi
  • karkirurgi
  • infektionsmedicin
  • lungemedicin
  • thoraxkirurgi
  • thoraxanæstesiologi

​​

Strategier​ for Hjertecentret

Hjertecentret arbejder ud fra Region Hovedstadens og Rigshospitalets visioner og strategier. Lokale Hjertecenterstrategier og planer, der kan forankre og realisere de strategiske indsatsområder lokalt i centret, er under udarbejdelse.


Visioner og strategier

Redaktør