​​​​​​

Visioner, værdier og strategier

​Faglige visioner, værdier og strategier for Hjertecentrets​ behandling, pleje, forskning og uddannelse.

Vision og værdier for Hjertecentret

Hjertecentret leverer højt specialiseret behandling og pleje, til patienter med hjerte-, kar-, lunge-, og infektionssygdomme i hele Danmark, Grønland og Færøerne.

Vi vil til alle tider tilbyde højeste faglige kvalitet med udgangspunkt i den enkelte patients behov og oplevelser. 

Vi arbejder for, at patientforløbet bliver en integreret del af den enkeltes liv, og vi ser det som en vigtig opgave aktivt at sørge for, at alle patienter får tilbud om højt specialiseret behandling, hvis de har gavn af den.

Vi arbejder professionelt og har tillid til hinanden, og vi er stolte af det, vi sammen leverer.

Vi vil bidrage til, at det danske sundhedsvæsen altid er blandt verdens bedste gennem forskning, innovation, uddannelse og samarbejde.

Vi vil, som en del af Region Hovedstaden, sammen med det øvrige Rigshospi-tal arbejde for et menneskeligt sundhedsvæsen.

Vi sætter patienten først i vores arbejde og søger i alle sammenhænge at leve op til vores værdier, også når vi evaluerer både eksisterende og nye tiltag:

  • Ordentlighed – Vi gør det, som vi mener er det rigtige at gøre, og vi ønsker, at vores patienter og kolleger også oplever, at vi gør det rigtige.
    Excellence – Vi stræber efter det excellente i alt, hvad vi gør.
  • Helhedssyn – Vi har blik for den enkelte patients samlede livssituation og er opmærksomme på, at resultatet af vores indsats ikke er begrænset til, hvad der foregår inden for Hjertecentret.
  • Udvikling – Vi forsker, lærer og forbedrer os løbende for altid at kunne levere den bedste kvalitet.
  • Ligeværdighed – Vi er respektfulde og imødekommende over for patienter, kolleger og samarbejdspartnere.
  • Stolthed – Vi gør en aktiv indsats for, at alle kan føle sig stolte af vores organisation og det arbejde, vi udfører.​​


Visioner og strategier

Redaktør