Styrket samarbejde på tværs

​Som led i Hjertecentrets strategi og arbejde med værdibaseret sundhed iværksætter centret en række initiativer, der skal skabe bedre sammenhæng på tværs af afdelingerne og styrke udredningen og inddragelsen af patienterne.

​Der er en stor mængde af patienter i Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi og Afdeling for Hjertesygdomme med fælles behov i udredning, information, pleje, medicinering og rehabilitering. Det er både tydeligt inden for iskæmisk hjertesygdom og inden for hjerteklapsygdom og medfødte hjertesygdomme.

Vi ønsker, at det også afspejles i centrets organisering på tværs af afdelingerne. Derfor iværksætter vi en række initiativer, der har til formål at styrke samarbejdet mellem de hjertemedicinske og -kirurgiske specialer. Vi tror på, at det vil styrke kvaliteten i behandlingen og skabe mere sammenhæng i patientforløbet.

Fælles udredning og visitation

Det er individuelt, hvilken behandling der er bedst for den enkelte patient. I nogle tilfælde vil åben hjertekirurgi være det bedste behandlingsvalg, i andre tilfælde vil et kateterbaseret indgreb eller medicinsk behandling være det bedste. Det afhænger af patientens tilstand, behov og livssituation.

Vi ønsker at styrke samarbejdet med patienten og omkring patienten, både på tværs af faggrupper og lægelige specialer. Derfor har vi etableret en fælles enhed i Hjertesygdomme, klinik 8523, som gennem samtale og fælles beslutningstagen med patienterne afklarer, hvad der er den bedste behandling for den enkelte hjertepatient. 

Fælles sengeafsnit

Vi har etableret fælles sengeafsnit på tværs af kardiologien og kirurgien. Patienter med hjerteklapsygdomme er samlet i Enhed for Hjerteklapsygdomme på 15. sal, og patienter med iskæmisk hjertesygdom er samlet i et nabofællesskab på 14. sal. 
Redaktør