Kvalitet og patientsikkerhed i Hjertecentret

​Målet med kv​alitetsarbejdet i Hjerte​​centret

  • at skabe kvalitet, sikkerhed og det gode patientforløb internt i centret og på tværs af centre og sektorer.
  • at skabe sammenhæng, dele viden og sikre retning i forhold til Rigshopsitalets overordnede strategier og tværgående indsatsområder.

 


Organisering af kvalitetsarbejdet i Hjertecentret

Hjertecentret organiserer og varetager kvalitetsarbejdet og arbejdet med patientsikkerhed i driftsorganisationen, og i ledelsesstrukturen overordnet hos centerledelse og klinikledelserne.

 

  • Centerchefsygeplejersken har som medlem af Rigshospitalets kvalitetsråd til opgave at formidle og koordinere viden, indsatsområder og projekter i Hjertecentret.
  • Kvalitets- og leankonsulentens opgave er at sortere, formidle og koordinere information og viden til klinikkerne og at bistå klinikledelser og teamledelser i prioriterede aktiviteter, udviklings- og leanprojekter. Kvalitets- og Leankonsulenten deltager i Rigshospitalets kvalitetsorganisations netværk og arbejdsgrupper for at sikre sammenhæng og synergi i centret og på tværs af centre.
  • Klinikledelserne organiserer kvalitetsarbejdet lokalt i klinikkerne med deltagelse af kvalitets- og leankonsulenten

 

​​
Indsatsområder​

Vi har i Hjertecentret bl.a. fokus på: 

 

  • Tryksår
  • Sikker kirurgi
  • Sepsis
  • De 8 patientsikkerhedskritiske standarder fra DDKM

 


Rigshospitalets kvalitetsråd

Rigshospitalets kvalitetsråd er sammensat af direktionen, en centerledelsesrepræsentant fra hvert center og direktionens stabschefer. Hjertecentret er repræsenteret ved centerchefsygeplejersken.

Redaktør