Operation for forkalkning i halspulsåren

​(Carotis stenose)

​​​​​​

Halspulsåren, arteria carotis communis, løber på hver side af halsen. Ca. midtvejs deler den sig i to: den ene (externa) forsyner ansigtet med blod, den anden (interna) fører blod til hjernen. Forsnævringen sidder typisk i interna lige efter delingen.

​Hvem skal have foretaget operationen?

Patienter som for nyligt har haft blodprop i hjernen og som har en betydelig forsnævring af interna på samme side som blodproppen.

Operationen kan ikke fjerne eventuelle tilbageværende symptomer opstået i forbindelse med blodproppen i hjernen. Operationen udføres kun for at forebygge fremtidige blodpropper. 

Hvordan foregår operationen?

Operationen gennemføres så hurtigt som muligt efter bloproppen. Indgrebet varer ca. 1½ time og foregår i lokalbedøvelse. Huden syes sammen med tråd som ikke skal fjernes.

De første 4 timer efter operationen tilbringes på observationsafsnit, hvor personalet hyppigt vil måle puls og blodtryk samt vurdere, om der er fuld bevægelighed i arme og ben. Derefter varetages observationen af personalet på sengeafdelingen.

Hvordan har man det bagefter?

Man kan være træt og mat efter operationen og man kan have lette smerter i såret, som behandles med smertestillende tabletter.

Hvilke komplikationer kan der være? 

Der vil altid være en lille risiko for, at man får en ny blodprop i hjernen. Men risikoen for, at det sker, er væsentligt lavere, end hvis man ikke opererer. 

Der er risiko for blødning i operationssåret især da man oftest er begyndt behandling med blodfortyndende medicin. Blødningen har sjældent nogen betydning selvom den hævelse af halsen som den forårsager, kan opleves ubehagelig. Der kan komme infektion i såret.  Der er risiko for, at en af nerverne på halsen, for eksempel nerven til stemmebåndet, kan blive generet.

​Hvor hurtigt er man frisk? 

Man udskrives i de allerfleste tilfælde dagene fter operationen. Enkelte har behov for en kortvarig indlæggelse på den neurologiske afdeling som henviste, hvortil man derfor overflytte.

Man skal regne med 2-4 ugers rekreation.

Hvad må man i tiden efter? 

Man anbefaler stærkt, at man holder op med at ryge. Når du har haft en blodprop, må du ikke køre bil eller lignende. Lægen vil oplyse dig om, hvor længe du har kørselsforbud.

Man skal afholde sig fra krævende sportsudførelse og tunge løft i den første måneds tid, men må meget gerne gå ture og i det hele taget, hvad man plejer – i det omfang eventuelle følger efter blodproppen tillader det.

​Er der nogen genoptræning?

Eventuel genoptræning efter en blodprop kan være nødvendig. Hvis symptomerne på blodproppen er forsvundet, er der ikke behov for genoptræning efter operationen.

Skal man til kontrol?

Man medgives tid til ambulant kontrol efter 1½ måned og efter 1 år.​

Redaktør